Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Individualiziran načrt: Podpora študentom s posebnimi potrebami v visokošolskem izobraževanju

 • izvajalec

  doc. dr. Karmen Drljić

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  doc. dr. Karmen Drljić

 • trajanje

  90 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Mednarodne raziskave in izkušnje iz prakse kažejo, da študenti s posebnimi potrebami iz različnih razlogov pogosto ne zaprosijo za status, ki bi urejal njihov položaj. S tem so prikrajšani za morebitne prilagoditve študijskega procesa in posledično izražanje svojih zmožnosti in potencialov. Ureditev statusa in opredelitev potreb ter posledično prilagoditev prispeva k zagotavljanju enakih možnosti za študij. S tem namenom je oblikovanje individualiziranega načrta ključnega pomena za zagotavljanje prepoznane potrebne podpore.
 • točke

  0,2

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

  Oddelek za izobraževanje in študij (Maruša Fabčič, edustudy@um.si) 

 • Datum: 07.05.2024

 • Ura: 11:00

 • Rok prijave: 04.05.2024

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 51 prostih mest od 100

vsebina

Individualiziran načrt za študente s posebnimi potrebami je dokument, ki študentom s posebnimi potrebami zagotavlja enake možnosti dostopa do študija in njegovih vsebin. Njegov cilj je natančneje opredeliti prilagoditve, ki jih študent potrebujejo, zato da je lahko v študijski proces (pro)aktivno vključen ter tako izraža svoje potenciale in izgrajujejo kompetence za izbrano profesijo.

cilji

Udeleženke, udeleženci usposabljanja bodo:
 • opredelili individualiziran načrt;
 • poznali njegove sestavne elemente in jih znali opisati;
 • smiselno prilagodili individualiziran načrt potrebam svoje institucije;
 • argumentirali pomen zagotavljanja individualiziranega načrta študentom s posebnimi potrebami.

izvajalec

Karmen Drljić je docentka za področje inkluzivne pedagogike na Univerzi na Primorskem Pedagoški fakulteti. Raziskovalno se ukvarja s področjem inkluzije otrok in študentov s posebnimi potrebami ter z rezilientnostjo (bodočih) učiteljev v povezavi z njihovimi inkluzivnimi kompetencami. Sodelovala je pri razvoju (aplikativnega) modela inkluzije študentov s posebnimi potrebami na UP. Je tutorka študentom s posebnimi potrebami. Njeni raziskovali interesi so trenutno usmerjeni v preučevanje digitalne enakosti in zmožnostizma - predsodkov do oseb s posebnimi potrebami.

opombe

 • Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje, visokošolske učiteljice Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.
 • Potrdilo o udeležbi bo na voljo v portfelju.
 • Dogodek bo potekal na daljavo s pomočjo orodja Microsoft Teams. Prosimo vas, da si za boljšo uporabniško izkušnjo na vašo elektronsko napravo predhodno namestite Microsoft Teams.
 • Srečanju se pridružite z uporabo digitalne identitete UM, ki je vir podatkov za izdajo potrdila o udeležbi. 
 • Izvajalka dogodka ne dovoli snemanja in objave videa, avdia in transkripta (prepisa) dogodka.
1902
0
2