Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Dobre prakse trajnostnostnega raziskovanja in poučevanja na RISK @ UBwM

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Drago Bokal

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Drago Bokal

 • trajanje

  45 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Kratki predstavitvi zelenega in digitalnega prehoda prek njunih teoretičnih ozadij in praktične implementacije sledi predstavitev štirih primerov dobrih praks, ki so bile predmet obiska na raziskovalnem središču RISK (Risiko, Infrastruktur, Sicherheit, Konflikt) na Universität der Bundeswehr München. Prvi primer naslavlja prepolovitev ogljičnega odtisa cementa, drugi primer naslavlja čistilno napravo in njenega digitalnega dvojčka, tretji primer naslavlja vrednotenje tveganj za obnovo mostov in četrti naslavlja ločevanje med fiksnim in ponovljivim okoljskim odtisom v metodologijah izračuna okoljksih kazalnikov. Predstavitev bomo prepletli z delavnico vzpostavljanja novih sodelovanj za trajnostnostno usmerjeno raziskovanje in poučevanje.

 • točke

  0

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

  Oddelek za izobraževanje in študij (Mihaela Dovečar)

 • Datum: 25.04.2024

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 24.04.2024

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 66 prostih mest od 80

vsebina

Na dogodku bodo predstavljene naslednje vsebine:

 • Kratek pregled aktualne z zelenim in digitalnim prehodom povezane regulative,
 • Dobre prakse raziskovanja in poučevanja, ki se dejavno vključujejo v zeleni prehod,
 • (Po želji udeležencev) primeri prenosa dobrih praks v pedagoški proces. 

cilji

Po delavnici bodo udeleženci:

 • Spoznali ozadje in aktualno regulativo zelenega prehoda.
 • Razumeli vlogo visokošolskega izobraževanja v zelenem prehodu.
 • Znali prepoznati priložnosti za vključitev digitalnega in zelenega prehoda v svoj pedagoški proces.

izvajalec

Izr. prof. dr. Drago Bokal je matematik, ki se že od začetka profesionalne poti posveča digitalizaciji in informatizaciji poslovnih procesov. Uporabo svojega znanja v praksi uporablja kot soustanovitelj podjetja DataBitLab v projektih optimizacije poslovnih procesov, vzpostavljanja razvojno-inovacijskih enot v podjetjih in uvajanja podatkovne analitike. Svoje znanje na Fakulteti za naravoslovje in matematiko UM deli v okviru predmetov matematičnega modeliranja, operacijskih raziskav in kombinatorične optimizacije.

opombe

POMEMBNO: 

 • Prijavljeni bodo na dan dogodka prejeli povezavo do Microsoft Teams srečanja z e-naslova edustudy@um.si. 
 • Potrdilo o udeležbi bo na voljo v portfelju.


Predavanje se izvaja v okviru NOO projekta Učinkovito izobraževanje za zeleni in digitalni prehod.  

Gre za predavanje po končanem multiplikatorskem obisku institucije RISK raziskovalni center, Univerza Bundeswehr v Münchnu.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.


Izvajalec dogodka ne dovoli snemanja in objave videa, avdia in transkripta (prepisa) dogodka.

1882
0
2