Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Servitizacijski megatrend med digitalizacijo in dematerializacijo

 • izvajalec

  prof. dr. Janja Hojnik

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  prof. dr. Janja Hojnik

 • trajanje

  90 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Dogodek obravnava regulativne izzive EU, ki izhajajo iz servitizacije proizvodnje in s tem povezana procesa trajnosti in digitalizacije v gospodarstvu EU. Servitizacija je kompleksen interdisciplinarni koncept, ki v bistvu pomeni združevanje izdelkov in storitev. Servitizacija kot ekonomski megatrend odraža k potrošnikom usmerjene poslovne modele, ki kupcem ne ponujajo le izdelkov, temveč rešitve za njihove težave. V ospredju ni nujno nakup izdelka, ampak pridobitev dostopa do izdelka za določen čas. Tovrstni poslovni modeli so sicer stari, a so dobili nov zagon z digitalizacijo gospodarstva, ki omogoča lažje vzdrževanje odnosa med ponudniki izdelkov in storitev ter njihovimi kupci zaradi različnih mehanizmov oddaljenega komuniciranja. Poleg tega je servitizacija v središču prizadevanj za vzpostavitev bolj trajnostnega krožnega gospodarstva. Dodajanje storitev izdelkom lahko podaljša čas njihove porabe, zmanjša količino potrebnih materialov za določen učinek in izboljša ravnanje z odpadki. 
 • točke

  0

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

  Oddelek za izobraževanje in študij (Mihaela Dovečar)

 • Datum: 11.04.2024

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 10.04.2024

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 62 prostih mest od 80

vsebina

Dogodek bo obravnaval korelacijo med ekonomskimi motivi za servitizacijo, njeno digitalno spodbudo in (ne)korelacijo s cilji trajnosti. Nato se bo osredotočil na regulativni vidik EU, povezan s servitizacijo, ki ji bodo sledila izbrana regulativna področja, kjer je potrebno ukrepanje EU, da se zagotovi pravna varnost za podjetnike, potrošnike, delavce, pa tudi, da se ne ogrozijo strateški cilji EU v zvezi z digitalnim enotnim trgom in trajnostjo.

cilji

Udeleženci bodo:

 •  razumeli aktualna odprta vprašanja glede regulacije digitalne ekonomije v povezavi z zelenim prehodom, vključno z nadzorom in vlogo različnih institucij (vključno z nadnacionalnimi in medvladnimi organizacijami);
 •  pridobil poznavanje razlik med tehnološko specifičnimi oblikami regulacije in splošno uporabnimi pravili;
 • spoznali argumente za zagovor temeljnih pravic v kontekstu tehnoloških sprememb in hitrega ekonomskega razvoja.

izvajalec

Dr. Janja Hojnik je redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Prodekanja za raziskovalno delo na PF v Mariboru (2023-2027) in vodja magistrskega programa Evropske pravne študije (od 2019). Gostujoča profesorica na KU Leuven (Belgija). Članica svetovalnega odbora vodilne znanstvene revije za pravo EU Common Market Law Review, ki jo izdaja Univerza v Leidnu. Članica mednarodne in interdisciplinarne strokovne skupine, ki se ukvarja z novimi tehnologijami (Brown Bag Lunch Group). Vpisana na doktorski študij zgodovine (od 2023). Bila je prorektorica Univerze v Mariboru za kakovost, kadre in pravne zadeve (2018-2022), vodja doktorskega študija na Pravni fakulteti UM (2016-2019) ter prodekanica PF UM za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose (2015-2018).

opombe

POMEMBNO: 
 • Prijavljeni bodo na dan dogodka prejeli povezavo do Microsoft Teams srečanja z e-naslova edustudy@um.si. 
 • Potrdilo o udeležbi bo na voljo v portfelju.


Predavanje se izvaja v okviru NOO projekta Učinkovito izobraževanje za zeleni in digitalni prehod. 


Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod. Na zahtevo prijavljene osebe bomo po dogodku zagotovili transkript (prepis) posnetka (mihaela.dovecar@um.si
1881
0
2