Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Uspešno komuniciranje za boljši študij

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert, izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert, izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

 • trajanje

  90 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Zakaj je slovenščina tako pomembna? Zakaj je pomembna tudi na univerzi? Bi bili radi jezikovno kompetentni in samozavestni pri tvorbi besedil? Na delavnici bomo odgovorili na tovrstna vprašanja, ob tem pa s konkretnimi primeri obnovili in  poglobili poznavanje osnovnih slovničnih ter pravopisnih pravil in jih nadgradili z zahtevnejšimi primeri.
 • točke

  0

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

  Oddelek za izobraževanje in študij (Maruša Fabčič)

 • Datum: 24.04.2024

 • Ura: 15:00

 • Rok prijave: 23.04.2024

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 78 prostih mest od 100

vsebina

 1. Zakaj slovenščina na univerzi? Jezik in aktualne teme o jeziku.
 2. Primeri jezikovnih napak iz prakse (jezik v javni rabi, v diplomskih/magistrskih delih različnih strok ...).
 3. Utemeljitve popravkov napak s pomočjo jezikovnih (e-)priročnikov (Fran.si, Ditko, Besana …; Govorni pomočnik …).
 4. Smernice za obvladovanje pravopisnih težav (vejica, vezaj, pomišljaj, presledki, velika/mala začetnica, pisanje skupaj/narazen ...).
 5. Smernice za obvladovanje slovničnih težav (skladenjska, oblikoslovna pravila).
 6. Smernice za ustrezno rabo prevzetega besedja, posebej strokovnega (Fran.si, Termania …).

cilji

Udeleženke, udeleženci bodo:
a) obnovili osnovna pravopisna pravila (vejica, vezaj, pomišljaj, presledki, velika/mala začetnica …) in izboljšali/nadgradili znanje z zahtevnejšimi primeri;
b) obnovili osnovna slovnična pravila (skladenjska, oblikoslovna pravila …) in izboljšali/nadgradili znanje z zahtevnejšimi primeri;
c) obnovili osnovna pravila prevzetega besedja (leksemov, terminov) in izboljšali/nadgradili znanje z zahtevnejšimi primeri;
č) ocenili, presodili (lektorirali) bodo besedila in jih kritično ovrednotili ter popravili.

CILJ: Pravopisno in slovnično jezikovno kompetenten in samozavesten tvorec (študent/absolvent UM) strokovnih/znanstvenih besedil (seminar, diploma, magistrsko delo …).

izvajalec

Izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert je jezikoslovka, predavateljica za sodobni slovenski jezik na Oddelku za prevodoslovje na FF UM. Predava tudi na FERI UM in na Inštitutu za slavistiko Univerze v Celovcu. V raziskavah se posveča kulturi govora v medijih, vplivu neknjižnega pogovornega jezika, narečij in prevzetega besedja na jezik medijev. Je avtorica znanstvenih monografij Kultura govora na Radiu Maribor (2005), Med knjižnim in neknjižnim na radijskih valovih v Mariboru (2013) in soavtorica z dr. Koletnik Non-Standard Features of the Slovene Language in Slovene Popular Culture (2018). Kot gostujoča predavateljica v okviru programa Erasmus je predavala na univerzah v Trstu, Gradcu, Nitri, Bielsko-Białi, Celovcu, Vancouvru … Teoretično znanje že mnoga leta preizkuša v praksi, ga prenaša v prakso, in sicer z lektoriranjem strokovnih priročnikov, učbenikov, znanstvenih monografij; izvajanjem jezikovnih delavnic (PPU na FF, Izpopolni UM); članstvom v komisijah za preizkus znanja slovenskega strokovnega jezika za tujce pri Zdravniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. Bibliografija COBISS.

Izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes je izredna profesorica za slovenski jezik na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Ukvarja se z vprašanji slovenske dialektologije s poudarkom na fonetičnih in fonoloških raziskavah, v zadnjem obdobju pa se posveča predvsem vprašanjem jezikovne kulture in socialnozvrstnim jezikovnim raziskavam govorice mladostnikov. Je avtorica ali soavtorica treh znanstvenih monografij: Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora, Instrumentalno-slušna analiza (2004), Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi (2014) in v soavtorstvu Slovensko ali knjižno – kako je prav? (2015). Kot gostujoča predavateljica v okviru programa Erasmus je predavala na univerzah v Bielsko-Białi, Celovcu in Pragi, izvaja izobraževanja na Visoki pedagoški šoli v Celovcu,  izvaja jezikovne delavnice (PPU na FF in PEF,  Izpopolni UM); je članica v komisijah za preizkus znanja slovenskega strokovnega jezika za tujce pri Zdravniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. Bibliografija COBISS

opombe

 • Dogodek bo potekal na daljavo s pomočjo orodja Microsoft Teams. Prosimo vas, da si za boljšo uporabniško izkušnjo na vašo elektronsko napravo predhodno namestite Microsoft Teams.
 • Prijavljeni bodo na dan dogodka prejeli opomnik s povezavo do srečanja z e-naslova: edustudy@um.si.
 • Potrdilo o udeležbi bo na voljo v e-portfelju.
 • V kolikor se boste srečanju pridružili brez uporabe digitalne identitete, ob pridružitvi napišite vaše ime in priimek.
 • Izvajalki dogodka ne dovolita snemanja in objave videa, avdia in transkripta (prepisa) dogodka.
1880
0
1