Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Kako bo umetna inteligenca spremenila način visokošolskega poučevanja in učenja?

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Marko Radovan

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Marko Radovan

 • trajanje

  90 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Delavnica o uporabi orodij umetne inteligence v izobraževanju je namenjena visokošolskim učiteljem in drugim strokovnim sodelavcem, ki želijo razširiti svoje znanje o UI tehnologijah in njihovi uporabi v izobraževalnem okolju. Udeleženci bodo spoznali osnovne koncepte UI, razpravljali o etičnih in pedagoških vidikih ter spoznali praktične primere uporabe UI v študijskem procesu.
 • točke

  0,2

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

  Dogodek organizirata Oddelek za razvoj in študentske zadeve (Danilo Majcen) in Oddelek za izobraževanje in študij.

 • Datum: 14.02.2024

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 13.02.2024

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 3 prostih mest od 230

vsebina

 • Osnove in uporaba umetne inteligence v izobraževanju
 • Etični in pedagoški vidiki uporabe UI v izobraževanju
 • Praktični prikazi orodij umetne inteligence
 • Najboljše prakse in strategije uporabe UI v visokošolskem izobraževanju

cilji

 • Povečati poznavanje UI v izobraževanju
 • Raziskati možnosti praktične uporabe UI v visokošolskem izobraževanju
 • Obravnavati etične in pedagoške posledice uporabe UI
 • Spodbuditi izmenjavo idej o uporabi UI v visokošolskem izobraževanju

izvajalec

Dr. Marko Radovan je izredni profesor na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Pri svojem delu se ukvarja z vprašanji motivacije in učenja odraslih za izobraževanje in uporabe izobraževalne tehnologije.

opombe

 • Predavanje se izvaja v okviru NOO projekta Učinkovito izobraževanje za zeleni in digitalni prehod.
 • Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.
 • Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.
 • Na zahtevo prijavljene osebe bomo po dogodku zagotovili transkript (prepis) posnetka (izpopolni@um.si).
 • V kolikor se boste srečanju pridružili brez uporabe digitalne identitete, ob pridružitvi napišite vaše ime in priimek.
1814
0
2