Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Vključujoče univerzitetno izobraževalno okolje kot generator uspešnih zgodb

 • izvajalec

  Rektorska konferenca Republike Slovenije

 • institucija

  UM, UL, UP, UNG, UNM, NU

 • izvajalec

  Rektorska konferenca Republike Slovenije

 • trajanje

  345 min

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Za rast in razvoj vključujočega izobraževalnega okolja za vse je pomembno sodelovanje med visokošolskimi zavodi in institucijami, ki omogoča izmenjavo praks, prepoznavanje izzivov in priložnosti za izboljšanje stanja inkluzije v terciarnem izobraževanju. 
  S tem namenom bo pod okriljem Rektorske konference Republike Slovenije potekal dogodek izmenjave izkušenj z naslovom Vključujoče univerzitetno izobraževalno okolje kot generator uspešnih zgodb.
  Na ta način bodo člani akademske skupnosti sodelujočih univerz izmenjali izkušnje in dobre prakse, s katerimi je mogoče izboljšati inkluzijo študentk, študentov s posebnimi potrebami v visokošolskem izobraževanju.
 • točke

  0

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

  Univerza v Mariboru (natalija.spur@um.si).

 • Datum: 07.12.2023

 • Ura: 09:00

 • Rok prijave: 05.12.2023

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 403 prostih mest od 500

vsebina

Uvodnemu programu s ključnimi izhodišči za izboljšanje stanja inkluzije na nacionalnem nivoju bo sledila izmenjava izkušenj s poučevanjem, študijem, sodelovanjem in nudenjem podpore na univerzah s področja inkluzije študentk, študentov s posebnimi potrebami. 
V zaključnem delu bo sledila razprava o izzivih študija študentk, študentov s posebnimi potrebami in priložnostih izboljšanja podpore za zagotavljanje inkluzije v visokošolskem izobraževalnem prostoru. 

Pozdravni nagovori:
 • red. prof. dr. Zdravko Kačič (Univerza v Mariboru, rektor)
 • red. prof. dr. Gregor Majdič (Univerza v Ljubljani, predsedujoča članica Rektorske konference Republike Slovenije, rektor)
 • izr. prof. dr. Matjaž Debevc (Evropski center za vire o dostopnosti AccessibleEU, nacionalni ekspert, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, upokojeni profesor)

Panel z vabljenimi predstavitvami:
 • Pravilnik o postopkih in načinu izvrševanja pravic študentov s posebnimi potrebami in študentov s posebnim statusom v visokem šolstvu (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije)
 • Dostopnost v visokem šolstvu (Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu)
 • The University of Trieste and the Inclusion of Students with Disabilities. A Process that Has Begun and Hopefully Will Never End! (University of Trieste)
 • Služba za pomoč, svetovalnica in drugi programi Društva študentov invalidov Slovenije (Društvo študentov invalidov Slovenije, enota Maribor)

Panel za izmenjavo izkušenj med univerzami:
 • Individualiziran program za študenta s posebnimi potrebami: Kakšna je vloga samozagovorništva v njem? (Univerza na Primorskem)
 • Enakost in vključevanje na Univerzi v Ljubljani (Univerza v Ljubljani)
 • Možnosti študija in prilagajanja študijskih obveznosti za študente s posebnimi potrebami na Univerzi v Novi Gorici (Univerza v Novi Gorici)
 • Dobre prakse Nove univerze za izboljšanje študentske izkušnje študentov s posebnimi potrebami (Nova univerza)
 • Visokošolsko učno ukolje – pomen celostne (karierne) podpore študentom (Univerza v Novem mestu)
 • Vidik kontaktnih oseb na UM za pomoč in informacije študentom s posebnimi potrebami (Univerza v Mariboru)

Panel s študentskimi zgodbami:
 • Delo tutorjev študentov s študenti s posebnimi potrebami in statusi (Univerza na Primorskem)
 • Študij z gluhoslepoto (Univerza v Ljubljani)
 • Študij s cerebralno paralizo – ne ovira, temveč motivacija! (Univerza v Mariboru)
 • Disleksija – dar ali ovira tekom študija (Univerza v Novem mestu)
 • Študentska izkušnja: Osebna perspektiva in dobre prakse (Nova univerza)

Program dogodka s povzetki predstavitev se nahaja v gradivu.

cilji

 • Izmenjava izkušenj o pristopih in prilagoditvah, ki jih različni zavodi uporabljajo za sodelovanje s študentkami, študenti s posebnimi potrebami.
 • Predstavitev koristnih in pomembnih informacij za izobraževanje s prilagoditvami.
 • Deljenje uspešnih zgodb študentk, študentov s posebnimi potrebami o študiju na univerzah in njihovih izkušnjah študija s prilagoditvami.
 • Zbiranje predlogov ukrepov za izboljšanje stanja inkluzije v visokošolskem izobraževalnem okolju.

izvajalec

Predstavitve bodo izvedli: Duša Marjetič (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije), Klemen Šubic (Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu), Elena Bortolotti, associate professor (University of Trieste), Alenka Gajšt (Društvo študentov invalidov Slovenije, enota Maribor), doc. dr. Karmen Drljić (Univerza na Primorskem), Tamara Boh (Univerza v Ljubljani), red. prof. dr. Imre Cikajlo (Univerza v Novi Gorici), Inga Pikl (Nova univerza), doc. dr. Mojca Blažič (Univerza v Novem mestu), Vladka Kožuh Ledinek (Univerza v Mariboru), Lana Erjavec (Univerza na Primorskem), Metka Knez (Univerza v Ljubljani), Agnes Kojc (Univerza v Mariboru), Matic Ponikvar (Univerza v Novem mestu), Neja Marc (Nova univerza).

opombe

 • Dogodek bo potekal na daljavo s pomočjo orodja Microsoft Teams. Prosimo vas, da si za boljšo uporabniško izkušnjo na vašo elektronsko napravo predhodno namestite Microsoft Teams.
 • POMEMBNO: Prijavljeni udeleženci bodo dan pred dogodkom prejeli opomnik s povezavo do srečanja z e-naslova: edustudy@um.si.
 • Predstavitev »The University of Trieste and the inclusion of students with disabilities. A process that has begun and hopefully will never end!« bo potekala v angleškem jezik. Prevajanje ne bo zagotovljeno, lahko pa si v srečanju omogočite angleške podnapise (Več > > Jezik in govor > Vklopite napise v živo).
 • Na dogodku bo poskrbljeno za podnaslavljanje in tolmačenje za slovenski znakovni jezik.
1790
2
2