Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Kakovost hrane v odvisnosti od načina kmetijske pridelave

 • izvajalec

  red. prof. dr. Martina Bavec

 • izvajalec

  red. prof. dr. Martina Bavec

 • trajanje

  45 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Predstavljeni bodo različni pridelovalni sistemi in njihov vpliv na kakovost kmetijskih pridelkov ter sheme kakovosti, ki temeljijo na različnih pridelovalnih sistemih. Izpostavljeni bodo nekateri kontaminanti, ki se najpogosteje pojavljajo v hrani in njihov vpliv na zdravje. Predstavljena bo kakovost ekoloških živil v primerjavi s konvencionalnimi. Nanizana bodo dejstva, zakaj naj bi to postala pomembna skupina živil zlasti za občutljive skupine prebivalcev.  Z aktivnim sodelovanjem udeležencev bo pojasnjeno, kaj pomeni trajnostno prehranjevanje. Izpostavljen bo vidik lokalne ekološke pridelave in pomen samooskrbe vsakega posameznika.
 • točke

  0

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

 • Datum: 07.06.2023

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 05.06.2023

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 176 prostih mest od 200

vsebina

 • Kmetijski pridelovalni sistemi (ekološko/biodinamično – integrirano –  konvencionalno/industrijsko).
 • Možni kontaminanti in vpliv na zdravje.
 • Izbira živil z vidika kakovosti, zdravja, vpliva na okolje, biodiverziteto, podnebne spremembe.

cilji

Udeleženke, udeleženci:
 • spoznajo različne kmetijske pridelovalne sisteme in njihov obseg v kmetijski praksi v Sloveniji, 
 • se zavedajo možnih kontaminacij z agrokemikalijami, 
 • povežejo pomen kakovosti ekoloških živil z zdravjem, 
 • spoznajo kriterije trajnostnega prehranjevanja, 
 • prepoznajo ekološke pridelke/živila na tržišču in 
 • znajo poiskati informacije, ki so na razpolago.

izvajalec

Po 18-ih letih dela specialistke za poljedelstvo in zelenjadarstvo v kmetijski svetovalni službi na Kmetijskem zavodu Maribor je od leta 2003 zaposlena na Univerzi v Mariboru, kjer je bila leta 2011 habilitirana v naziv redne profesorice za omenjeni področji. Že več kot 25 let se strokovno (iniciatorka razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji in vzpostavitve mednarodno primerljive kontrole in certifikacije po EU zakonodaji leta 1998, presoja dovoljenih sredstev za ekološko kmetijstvo, vzpostavitev Kmečke ekološke tržnice v Mariboru leta 2000), raziskovalno in od vzpostavitve študijskega programa Ekološko kmetijstvo leta 2005/6 tudi pedagoško ukvarja z ekološkim kmetijstvom.  V letih 2012 in 2013 je bila generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V letu 2021 je postala „ambasadorka ekološkega kmetijstva“  in zastopa RS na mednarodnih srečanjih, nedavno je bila izvoljena za podpredsednico strateškega Sveta za ekološko kmetijstvo in trajnostno proizvodnjo hrane RS. 
Raziskovalno in pedagoško delo sega na širše področje kmetijstva s poudarkom na zelenjadarstvu, poljedelstvu, ekološkem kmetijstvu, vplivih kmetijstva na okolje in vplivu pridelovalnih sistemov na kakovost hrane. Svoje znanje je izpopolnjevala zlasti v okviru krajših in daljših strokovnih usposabljanj v tujini in preko sodelovanja v mednarodnih združenjih – npr. ENOAT (European Network of Organic Agriculture Teachers), FQH (Food Quality Health), ISOFAR... Vodila je več nacionalnih projektov – enega temeljnega in 8 ciljnih raziskovalnih projektov (nedavno je pridobila nov CRP projekt »Inputi v ekološkem kmetijstvu« 2022-2025) ter sodelovala v številnih drugih CRP, sodelovala in/ali koordinirala je slovenski del v več mednarodnih projektih – v zadnjem obdobju dva ERA NET Core Organic (InterVreg in SoilVeg). Poleg pedagoškega dela na UM je izvedla številna predavanja tudi za študente iz tujine oz. v tujini, kmetijske svetovalce in ostalo strokovno, znanstveno ter drugo javnost in tudi obvezna usposabljanja za sistem subvencij vključene certificirane kmetije v okviru Programa razvoja podeželja  za leta 2015, 2019 in 2020.

opombe

 • POMEMBNO: Prijavljeni bodo prejeli povezavo do Microsoft Teams srečanja  dan pred dogodkom z e-naslova edustudy@um.si.
 • Prosimo vas, da si za boljšo uporabniško izkušnjo na vašo elektronsko napravo predhodno namestite Microsoft Teams.
 • Potrdilo o udeležbi bo na voljo v portfelju.
 • Posnetek predavanja bo na voljo v OneDrive.
 • Za dodatne informacije se lahko obrnete na Laro Ivo Dreu (laraiva.dreu@um.si).
 • Predavanje se izvaja v okviru NOO projekta Učinkovito izobraževanje za zeleni in digitalni prehod. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.
1690
0
2