Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Kako nudim psihološko prvo pomoč ob depresiji in samomorilnih mislih?

 • izvajalec

  Sanja Tkalec, mag. psih. (NIJZ OE Maribor, Program MIRA)

 • izvajalec

  Sanja Tkalec, mag. psih. (NIJZ OE Maribor, Program MIRA)

 • trajanje

  120 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Psihološka prva pomoč je osnovna podpora, ki jo lahko nudimo osebi z (razvijajočo se) duševno težavo ali stisko. Vsak izmed nas je verjetno že imel, ima ali pa bo kdaj v prihodnje imel stik z osebo v duševni stiski, zato so znanja psihološke prve pomoči ključna – enako kot so znanja iz prve pomoči. Vsak izmed nas namreč lahko pomaga osebi v duševni stiski, dokler ni na voljo strokovna pomoč ali se stiska ne razreši. Se ob tem sprašujete: “Kako?” Bolj, kot da uporabimo “prave besede”, je pomembno, da pokažemo pristno zanimanje – osebi prisluhnemo, jo razumemo in ji nudimo podporo. 
  Da se boste znali primerno odzvati in pomagati drugim, boste na delavnici spoznali principe “3P”/”PPP” (prepoznave, pristopa in pomoči) ob depresiji in samomorilnih mislih, se seznanili z mrežo virov pomoči s področja duševnega zdravja ter z izkustvenimi vajami razvijali veščine za nudenje Psihološke prve pomoči.  
 • točke

  0

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

 • Datum: 18.01.2023

 • Ura: 13:00

 • Rok prijave: 16.01.2023

 • Prostor: dvorana Južni stolp

 • Naslov: Slomškov trg 15, 2000 Maribor

 • 6 prostih mest od 25

vsebina

Teoretični del: 
 • uvod, 
 • PPP (prepoznava, pristop, pomoč) ob depresiji, 
 • PPP (prepoznava, pristop, pomoč) ob samomorilnih mislih, 
 • viri pomoči.

Praktični del: 
 • izkustvene vaje, 
 • diskusija in refleksija. 


cilji

Udeleženci bodo:
 • izboljšali kompetence za prepoznavanje znakov depresije in samomorilnih misli,
 • izboljšali veščine za ukrepanje in povečali občutek kompetentnosti za pomoč nekomu, ki se sooča z depresijo in samomorilnimi mislimi,
 • zmanjšali stigmo, povezano z duševnimi težavami.

izvajalec

Sanja Tkalec, mag. psih., je zaposlena na mariborski območni enoti NIJZ kot regijska koordinatorica za duševno zdravje, pri čemer skrbi za implementacijo Nacionalnega programa duševnega zdravja – MIRA v Podravju. V sklopu Programa MIRA se ukvarja s koordinacijo Centrov za duševno zdravje (v Mariboru, na Ptuju in v Ormožu), s povezovanjem služb s področja duševnega zdravja, z ozaveščanjem splošne in strokovne javnosti o vsebinah s področja duševnega zdravja, pripravlja in posodablja sezname virov pomoči v regiji ter izvaja delavnice Psihološke prve pomoči za različne ciljne skupine odraslih. Več informacij o Programu MIRA.

opombe

 • Smernice za nudenje Psihološke prve pomoči so prosto dostopne.
 • Dogodek organizira Karierni center UM (karierni.center@um.si) v sodelovanju NIJZ.
 • Videoposnetek dogodka ne bo na voljo.
 • Potrdilo o udeležbi bo na voljo v portfelju.
 • Za dodatne informacije se lahko obrnete na Karierni center UM (karierni.center@um.si).

1590
0
1