Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Z IKT podprto obrnjeno učenje

 • izvajalec

  Oddelek za izobraževanje in študij UM

 • izvajalec

  Oddelek za izobraževanje in študij UM

 • trajanje

  270 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Obrnjeno učenje (angl. Flipped learning) je pedagoški pristop, pri katerem vsebine, ki so ponavadi obravnavane v predavalnici, študenti predelajo izven predavalnice oz. doma. Delo v predavalnici je osredotočeno na sodelovanje in razprave. Obrnjeno učenje sestoji iz treh faz: 1. aktivnosti pred poučevanjem v predavalnici, 2. preverjanje znanja in 3. aktivnosti v predavalnici. Z IKT lahko uspešno podpremo vse tri faze obrnjenega učenja. Vpeljava obrnjenega učenja zahteva preudarno izbiro študijskih materialov za delo pred srečanjem v predavalnici. Izbiramo lahko med različnimi vrstami študijskih gradiv, za katere ocenimo, da najbolje predstavljajo obravnavano snov, ali jih ustvarimo samostojno z IKT. Sprotna preverjanja znanja lahko načrtujemo v fazi pred ali med delom v predavalnici, ki izvajalcu omogočajo usmerjanje študentov proti zastavljenim učnim izidom. Sledijo aktivnosti v predavalnici, ki omogočajo uporabo pridobljenega znanja, nadgrajevanje pridobljenega znanja, reševanje problemov, diskusijo ipd. V delavnici bodo predstavljene različne možnosti uporabe IKT pri vpeljavi obrnjenega učenja.
 • točke

  0,2

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 04.04.2022

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 23.06.2022

 • Prostor: Moodle UM

 • Naslov:

 • 128 prostih mest od 150

vsebina

Delavnica na daljavo je osredotočena na:
 • predstavitev teoretičnega izhodišča obrnjenega učenja;
 • pripravo gradiv v Moodlu z uporabo virov Knjiga, Lekcija in Stran;
 • posredovanje gradiv z uporabo virov Datoteka in URL;
 • vpeljavo podkastov kot dodatnih študijskih virov;
 • pripravo videogradiva s PowerPointom (iz zbirke orodij Office 365 Pro Plus) in urejevalnikom vsebine Atto (Moodle);
 • organiziranje virov z virom Mapa, dejavnostjo Podatkovna zbirka in orodjem Mendeley;
 • skupinsko preučevanje besedil na daljavo z orodjem Hypothes.is;
 • sodelovanje in delo na daljavo z orodji Microsoft OneNote, Coggle, Padlet in Moodle Forum;
 • uporabo dejavnosti Kviz v Moodlu za preverjanje znanja na daljavo;
 • spodbujanje samoocenjevanja študentov in izvajalcev z dejavnostjo Vprašalnik in Odziv;
 • spremenjeno delo v predavalnici in srečanje na daljavo ob obrnjenem učenju.

cilji

Udeleženci delavnice boste:
 • Načrtovali učne izide ob podpori Bloomove taksonomije.
 • Pripravili kratko zaokroženo gradivo za študij pred aktivnostmi v predavalnici na osnovi predstavljenih možnostih v delavnici.
 • Pripravili nabor vprašanj za preverjanje znanja za svojo učno enoto.
 • Presodili uporabo IKT za preverjanje znanja v svoji učni enoti.
 • Načrtovali aktivnosti za delo v predavalnici.
 • Samoocenili doseganje učnih izidov v delavnici.
 • Ocenili svoje znanje o obrnjenem učenju in spretnosti za vpeljavo le-tega.

izvajalec

V Oddelku za izobraževanje in študij UM pripravljajo izobraževalne dogodke za pedagoški kader UM na področju didaktične uporabe IKT v pedagoškem procesu in sodobnih učnih pristopov, s čimer Univerza v Mariboru spodbuja oblikovanje okolja z najboljšimi možnostmi za poučevanje, ki so v sodobni, digitalno podprti družbi pogosto podkrepljene z IKT. Z razvijanjem spretnosti in digitalnih veščin za uporabo IKT v pedagoškem procesu se omogoči učinkovit prenos znanja od izvajalcev do študentov. Dodatne informacije o izvajalcu.

opombe

Dogodek organizira Oddelek za izobraževanje in študij UM (Natalija Špur, natalija.spur@um.si; Katja Breznik, katja.breznik@um.si).
 • Delavnica bo potekala asinhrono na daljavo, v učnem e-okolju Moodle UM, do 30. 6. 2022. Udeleženci si časovno dinamiko opravljanja aktivnosti prilagajate sami. Vsa navodila so na voljo v učni enoti delavnice.
 • Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.
 • V delavnico vstopite s samovpisom v učno enoto (vpis bo omogočen na dan dogodka).
 • Udeležencem, ki uspešno zaključijo delavnico, bo potrdilo na voljo po zaključku delavnice v portalu Izpopolni UM (po 30. 6. 2022).
1504
0
0