Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Pedagoška mreža UM: Odličen učitelj je izpolnitev človekove pravice do izobrazbe!

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Borut Holcman

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Borut Holcman

 • trajanje

  120 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Človekove pravice so temeljno izhodišče vsakega sobivanja v izogib konfliktnim situacijam. Ob izpolnjeni pravici do odličnega učitelja, se izognemo konfliktni situaciji, kjer bi mogel študent tožiti institucijo in učitelja, v primeru neizpolnjenih predpostavk, obljubljenih v načrtu izobraževanja.

  Vljudno vabljeni!

 • točke

  0,2

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 23.03.2022

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 21.03.2022

 • Prostor: na daljavo - Microsoft Teams

 • Naslov:

 • 118 prostih mest od 150

vsebina

Človekove pravice, kot temeljna predpostavka nekonfliktnega sobivanja, so tisti temelj, ki izhaja iz in so bile osnova za, dva ključna dokumenta UNESCO in ILO priporočil o statusu učiteljev (1966) in statusu visokošolskih učiteljev (1997), inovativno družbo in kot posledica 26. in 27. člena SDČP. ESF (Evropska znanstvena fundacija) je v izhodiščih zapisala, da je »visokošolsko izobraževanje pomemben vidik absorbcijske sposobnosti družbe, izhodišče dostopa do novega znanja, njegovega razumevanja in rabe ter ključno sredstvo/pot do inovativnosti«.

Dokumenta iz leta 1966 in 1997, ki sta ključno izhodišče delavnice, zavezujeta države pogodbenice, med katerimi je tudi RS, k pripravi takšnih pogojev, pri katerem so omogočeni optimalni pedagoško didaktični in raziskovalni pogoji za učitelje in študente. In kakor pravi ESF »znanje se prek glav ljudi prenaša v vsakdanje življenje«, kar je v povezavi z dejavnostjo univerze, raziskovalne in pedagoško didaktične ustanove, ključnega pomena za izkoriščanje znanja, nakopičenega v procesu raziskovalne dejavnosti – posredovanega v pedagoško didaktičnem procesu in posledično povečana donosnost naložb v znanost in preko nje inovativnost družbenega prostora.

Omenjena dokumenta predvidevata tako zavezo države, ki omogoča in izvajalcev, ki so dolžni slediti določenim predpostavkam, ki zavezujejo nas na univerzi in te so: profesionalnost (oblika javne službe), sodelovanje (na relaciji: pristojni (kompetentni) učitelji, institucije (Univerza), učiteljske organizacije (društvo univerzitetnih učiteljev, sindikat), zaposlovalci diplomantov, raziskovalne institucije izven matične institucije), izobraževanje učiteljev, profesionalna – akademska svoboda, odgovornost, pravice, plača, pogoji (habilitacijska pravila), enakost spolov ...

Ob izpolnjevanju teh pogojev, h katerim so v prvi vrsti zavezane države pogodbenice, posledično pa z ustavo zagotovljena pravica do izobraževanja in zagotovljena pravica do znanstvenega in umetniškega ustvarjanja ter pravice do pravičnega nadomestila iz obojega (57., 58. in 59. člen URS), so tisti temeljni predpogoj za večjo ozaveščenost o pomenu usposabljanja učiteljev in potrebni kakovosti izobraževalnega dela sploh.

Prepoznavanje dokumentov kot ključnih izhodišč univerzitetnega pedagoško didaktičnega dela in raziskovalne dejavnosti je predpogoj za vključitev Inčeonske Deklaracije iz leta 2015 kot akcijski okvir za potrebe izobraževanja do 2030.

cilji

Končni cilj izobraževanja je zavedanje odgovornosti in pravic vseh deležnikov v procesu pedagoško-didaktičnega dela in znanstveno raziskovalnega potenciala, kot posredovanja v korist družbe (vsakomur omogočiti koristno vlogo v družbi).
 • Prvi korak k temu je – evalvacija človekovih in sorodnih pravic in odgovornosti vseh deležnikov – pravni vidik, ki izhaja iz dokumentov (UNESCO-ILO, Deklaracija Inčeon, SDČP, EKČP in URS).
 • Drugi korak – analiza uporabnosti in odgovornosti, ki izhajajo iz dokumentov, predvideno v akcijskem načrtu 2030 – Inčeonska deklaracija.
 • Tretji korak – kako uporabiti izhodišča dokumentov in kdo je od deležnikov k čemu zavezan.
 • Četrti korak – razumevanje odgovornosti za pedagoško didaktično in raziskovalno delo.
 • Peti korak – rekapitulacija zavez, odgovornosti in možnosti.

izvajalec

Izredni profesor dr. Borut Holcman je učitelj na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Habilitiran za področje pravo, ožje področje pravna zgodovina, razvoj človekovih pravic in aplikativna etika kot podpodročje filozofije prava.

opombe

Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.

Prijavljeni udeleženci boste prejeli povezavo do Teams srečanja najkasneje dan pred dogodkom po e-pošti.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Natalijo Špur: natalija.spur@um.si.

Na zahtevo prijavljenih bomo po dogodku zagotovili transkript (prepis) posnetka (dostopnost@um.si).
1496
0
0