Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Pedagoška mreža UM: Formativno ocenjevanje za kakovostno učenje in poučevanje

 • izvajalec

  doc. dr. Marjeta Šarić

 • izvajalec

  doc. dr. Marjeta Šarić

 • trajanje

  90 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Visokošolski učitelji imamo pomembno vlogo pri oblikovanju učnega okolja, ki omogoča kakovostno formativno ocenjevanje. Ključni za načrtovanje formativnega ocenjevanja so 1) oblikovanje ustreznih učnih nalog in izzivov za študente, 2) dajanje ustreznih povratnih informacij ter 3) sprejemanje in ustrezno odzivanje študentov nanje. Na predavanju bomo obravnavali dejavnike učinkovitega dajanja povratne informacije o znanju študentov. Na osnovi predlaganih smernic za dajanje povratne informacije bodo udeleženci tudi sami analizirali lastne načine preverjanja in ocenjevanja znanja ter izmenjali ideje za morebitne izboljšave; vse to z namenom, da bi povečali formativno moč njihove povratne informacije.

  Vljudno vabljeni!

 • točke

  0,2

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 30.03.2022

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 28.03.2022

 • Prostor: dvorana Borisa Podrecce

 • Naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15

 • 24 prostih mest od 30

vsebina

 • Ocenjevanje kot sestavni del celotnega učnega procesa.
 • Razmerje med sumativnim in formativnim ocenjevanjem.
 • Značilnosti kakovostne povratne informacije.
 • Dejavniki učinkovitosti formativne povratne informacije, s posebnim poudarkom na zmožnost študentov za sprejemanje in odzivanje na povratno informacijo.
 • Smernice za uvajanje formativnega ocenjevanja.

cilji

Udeleženci:
 • razumejo osnovne značilnosti formativnega ocenjevanja,
 • analizirajo lastne načine preverjanja in ocenjevanja znanja z vidika, značilnosti kakovostne formativne povratne informacije,
 • oblikujejo ideje in zasnujejo možnosti za spremembe pri lastnem načinu, ocenjevanja znanja študentov.

izvajalec

Marjeta Šarić je docentka za pedagoško psihologijo in je zaposlena na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja čustev pri poučevanju, njeni raziskovalni interesi segajo še na področja profesionalne refleksije, ocenjevanja znanja v visokošolskem poučevanju in šolskega svetovalnega dela. V preteklih letih je izvedla več krajših in daljših usposabljanj za visokošolske učitelje na temo ocenjevanja za kakovosten študij ter motivacije za študij. 

opombe

Predpriprava na srečanje: Pred predavanjem izberite enega od svojih predmetov in preglejte način ocenjevanja in podajanja povratne informacije pri tem predmetu. S seboj prinesite navodila za študente ob začetku izvajanja predmeta, navodila za izdelavo seminarskih, projektnih ali drugih nalog in/ali izpitna vprašanja.

Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke. 

Dogodek bo potekal v živo v skladu z ukrepi in priporočili NIJZ.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Natalijo Špur: natalija.spur@um.si.

Izvajalec dogodka ne dovoli snemanja in objave videa, avdia in transkripta (prepisa) dogodka.
1493
0
0