Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Inkluzija: Aspergerjev sindrom in študij

 • izvajalec

  Nina Knaus

 • izvajalec

  Nina Knaus

 • trajanje

  90 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Aspergerjev sindrom (AS) je na zunaj običajno neopazna prirojena motnja na področju zaznavanja, vzpostavljanja socialnih odnosov in komunikacije, ki lahko močno vpliva na posameznikovo vključevanje in uresničevanje njegovih potencialov v družbi. Gre za motnjo znotraj avtističnega spektra, ki jo mnogi avtorji pojmujejo kot visoko funkcionalni avtizem.

  Običajno imajo osebe, ki se soočajo z AS, povprečne do nadpovprečne intelektualne sposobnosti, ki jih usmerjajo na ozko omejena področja zanimanja, zato je študij zanje ob ustreznih prilagoditvah odlično okolje za samouresničitev.

  Četudi se morda težave, povezane z AS, pri dveh študentih izražajo podobno, se vsak izmed njiju z njimi sooča na svoj način, s pomočjo individualnih strategij, ki jih je razvil oz. osvojil tekom odraščanja. Zaradi različnih strategij soočanja s težavami imajo lahko različne študijske prilagoditve različen učinek na uspešno vključevanje posameznih študentov z AS v študijski proces.

  Kljub težavam, s katerimi se posamezniki z AS in njihovo okolje lahko soočajo, se moramo zavedati, da imajo z ustrezno podporo potencial za samostojno življenje in uspešno zaposlitev.

  Vljudno vabljeni!

 • točke

  0,2

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 31.03.2022

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 29.03.2022

 • Prostor: na daljavo - Microsoft Teams

 • Naslov:

 • 135 prostih mest od 200

vsebina

V prvem delu dogodka bo izvajalka udeležence korak za korakom vodila skozi značilnosti, ki so pogosto prisotne pri posameznikih, ki se soočajo z AS. Udeleženci bodo v dogajanje aktivno vključeni preko refleksije lastnega poznavanja obravnavane tematike. V drugem delu sledi umeščanje študentov z AS v različne študijske situacije z opozorili, na kaj morajo biti izvajalci študijskih vsebin pozorni, da bo študijski proces, kljub posebnim potrebam študentov z AS, potekal nemoteno.

OPOMBA: Vse informacije, ki bodo podane v okviru dogodka, so rezultat raziskovanja obravnavanega področja preko različne literature in spletnih virov.

cilji

Cilji delavnice:
 • seznanitev z osnovnimi osebnostnimi značilnostmi, ki se jih povezuje z Aspergerjevim sindromom (AS);
 • razumevanje vpliva navedenih značilnosti na vključevanje študentov z AS v študijski proces;
 • seznanitev s pristopi k premišljeni organizaciji izvajanja študijskih vsebin in ustreznem ukrepanju z namenom učinkovitega vključevanja študentov z AS v študijski proces.

izvajalec

Izvajalka dogodka je redno zaposlena v Društvu študentov invalidov Slovenije od leta 2007. V času svojega delovanja v društvu se je udejstvovala na različnih področjih, od vodenja financ, pisanja prijav na razpise in priprave poročil, do izvajanja različnih vsebinskih nalog v okviru poslanstva organizacije. Slednje je obsegalo tako sodelovanje pri pripravi in vodenju različnih  mladinskih projektov na nacionalni in mednarodni ravni kot tudi do sodelovanje v mednarodnih strateških partnerstvih na področju učinkovitega vključevanja mladih s posebnimi potrebami v izobraževanje in družbo na splošno. V preteklem študijskem letu je koordinirala projekt Prava smer, s katerim je Društvo študentov invalidov Slovenije aktivno pristopilo k reševanju vprašanj in potreb na področju izvajanja študija na daljavo za študente s posebnimi potrebami. V okviru omenjenega projekta je strokovna ekipa za zaposlene v visokem šolstvu pripravila niz različnih priporočil za učinkovito izvajanje študijskega procesa, svoje delo pa nadgradila z izvedbo praktičnih delavnic z namenom, da bi zaposlene v visokem šolstvu dodatno opolnomočila pri njihovem delu na področju posebnih potreb. Na željo udeležencev ene izmed delavnic je Nina Knaus raziskala področje vključevanja študentov z Aspergerjevim sindromom v študijski proces. Pridobljene informacije je zbrala tudi v obliki e-gradiva Aspergerjev sindrom in študij.

opombe

Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.

Prijavljeni udeleženci boste prejeli povezavo do Teams srečanja najkasneje dan pred dogodkom.

Udeleženci si gradivo (priloženo tabelo za sodelovanje pri anketi) predhodno natisnite.

Kot uvod v dogodek vabljeni k ogledu gradiva Aspergerjev sindrom in študij.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Natalijo Špur: natalija.spur@um.si.

Izvajalec dogodka ne dovoli snemanja in objave videa, avdia in transkripta (prepisa) dogodka. 
1491
0
0