Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Medvrstniško ocenjevanje znanja z aktivnostjo Delavnica v Moodlu UM

 • izvajalec

  Oddelek za izobraževanje in študij UM

 • izvajalec

  Oddelek za izobraževanje in študij UM

 • trajanje

  100 min

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Medvrstniško ocenjevanje znanja, v angleških virih pogosto znano kot peer assessment, je ocenjevanje dela študentov s strani vrstnikov, ki ga usmerja učitelj. Prednosti uporabe se odražajo v možnostih preverjanja višjih kognitivnih znanj in pomembnih veščin. Študenti namreč kot ocenjevalci izdelka urijo sposobnosti uporabe usvojenega znanja, analiziranja in vrednotenja. V okviru delavnice na daljavo se obravnava izvedba te aktivnosti ob podpori modula Delavnica v učnem e-okolju Moodle UM.
 • točke

  0,2

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 01.02.2022

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 18.04.2022

 • Prostor: na daljavo - Moodle UM

 • Naslov:

 • 131 prostih mest od 150

vsebina

Delavnica na daljavo je osredotočena na:
 • predstavitev metode medvrstniškega ocenjevanja znanja (teoretično ozadje, primeri dobrih praks, prednosti, pasti). 
 • uporabo standardne učne dejavnosti Delavnica, ki ta učni pristop omogoča, in je na voljo v učnem e-okolju Moodle UM.

cilji

Udeleženci delavnice boste:
 • načrtovali izvedbo medvrstniškega ocenjevanja znanja ob podpori dejavnosti Delavnica v Moodlu.
 • presodili o izbiri ustrezne strategije ocenjevanja za medvrstniško vrednotenje glede na učno aktivnost. 
 • interpretirali končno poročilo o ocenah delavnice.
 • smiselno zavzeli različne vloge v medvrstniškem vrednotenju.

izvajalec

V Oddelku za izobraževanje in študij pripravljajo izobraževalne dogodke za pedagoški kader UM na področju didaktične uporabe IKT v pedagoškem procesu in sodobnih učnih pristopov, s čimer Univerza v Mariboru spodbuja oblikovanje okolja z najboljšimi možnostmi za poučevanje, ki so v sodobni, digitalno podprti družbi pogosto podkrepljene z IKT. Z razvijanjem spretnosti in digitalnih veščin za uporabo IKT v pedagoškem procesu se omogoči učinkovit prenos znanja od izvajalcev do študentov. Več informacij najdete na spletni strani didakt.um.si.

opombe

Dogodek organizira Oddelek za izobraževanje in študij UM (Natalija Špur, natalija.spur@um.si; Katja Breznik, katja.breznik@um.si).

Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.

Delavnica bo potekala na daljavo, v učnem e-okolju Moodle UM, do 22. aprila 2022:
 • V delavnico vstopite s samovpisom v učno enoto delavnice (povezavo boste prejeli tudi na dan odprtja).
 • Udeleženci si lahko časovno dinamiko opravljanja aktivnosti prilagajte sami. Vsa navodila so na voljo v učni enoti delavnice.
 • Udeležencem, ki uspešno zaključijo delavnico, bo potrdilo na voljo po zaključku delavnice v portalu Izpopolni UM (po 22. 4. 2022). 
1487
0
0