Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Izzivi vzgoje in izobraževanja za trajnostno prihodnost

 • izvajalec

  prof. dr. Gregor Torkar

 • institucija

  Univerza v Ljubljani

 • izvajalec

  prof. dr. Gregor Torkar

 • trajanje

  90 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Kaj je trajnostni razvoj, kakšno mesto imata znanost in umetnost pri ustvarjanju trajnostne prihodnosti, kaj je in bo v prihodnje sploh vredno znati ter kaj in kako se prilagajati za prihodnost, so le nekatera ključna vprašanja. Trajnostni razvoj je družbeno stanje, ki naj bi za seboj ne puščalo razdejanja; torej razvoj, ki vzdržuje življenjske oblike, omogoča blaginjo in prihodnost vsem, ne glede na to, kdo in kdaj smo ter kje se geografsko nahajamo. Ustvarjalni proces, ideje in vpogledi so gonilo sprememb. Ustvarjene ideje se lahko seveda izkažejo kot slabe, celo uničujoče ali pa dobre, produktivne. Odvisno je, kaj z idejami naredi civilizacija. Torej, kako se ideje razvijajo v kulturnem kontekstu. Če uporabim biološko vzporednico z evolucijo z naravnim odbiranjem; gonilo evolucije so mutacije, torej spremembe oziroma novosti (nove ideje) v dednem zapisu organizmov, ki se v prostoru in času lahko izkažejo za pogubne, indiferentne ali razvojna prednost v populaciji; od okolja oziroma konteksta je odvisno, kaj se bo obdržalo, obveljalo. Trajnostni razvoj je v prvi vrsti kulturen problem. Z medsebojnim sodelovanjem, povezovanjem različnih področij ter kakovostno vzgojo in izobraževanjem lahko prispevamo k inovativnejšemu učnemu okolju ter celovitemu osebnostnemu razvoju mladih, ki ne bodo izobraženi uničevalci planeta in drug drugega, temveč ljubeči, skrbni, sočutni in kompetentni zdravilci za dostojno in trajnostno prihodnost.
 • točke

  0

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

  Oddelek za izobraževanje in študij (Mihaela Dovečar)

 • Datum: 18.04.2024

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 17.04.2024

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 47 prostih mest od 80

vsebina

Predavanje z diskusijo.

cilji

Po delavnici bodo udeleženci:

 • Spoznali nekatere zagonetne okoljske, družbene, etične… izzive povezane z vprašanji trajnostnega razvoja ter vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj
 • Razumeli kako pristopati k razreševanju problematike trajnostnega razvoja v vzgojno-izobraževalnem kontekstu in širše.
 • Znali bolj kritično razmišljati o problematiki trajnostnega razvoja na lokalni, regionalni in globalni ravni.

izvajalec

Prof. dr. Gregor Torkar je zaposlen na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, na oddelku za biologijo, kemijo in gospodinjstvo. Njegova ključna področja znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela so biološko izobraževanje, okoljsko izobraževanje ter vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj. Vodi programski svet Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Slovenije. Je član izvršilnega odbora Evropske zveze raziskovalcev didaktike biologije. Vodi UNESCO katedro za izobraževanje učiteljev za trajnostni razvoj Univerze v Ljubljani.

opombe

POMEMBNO: 
 • Prijavljeni bodo na dan dogodka prejeli povezavo do Microsoft Teams srečanja z e-naslova edustudy@um.si. 
 • Potrdilo o udeležbi bo na voljo v portfelju.


Predavanje se izvaja v okviru NOO projekta Učinkovito izobraževanje za zeleni in digitalni prehod. 


Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod. 


Izvajalec dogodka ne dovoli snemanja in objave videa, avdia in transkripta (prepisa) dogodka.  

1873
0
2