Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Strukturna analiza socialnega vedenja - SASV model

 • izvajalec

  Radovan Radetić

 • izvajalec

  Radovan Radetić

 • trajanje

  120 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Eno od orodij, s katerim je mogoče opredeliti socialno vedenje osebe v odnosu do sebe in drugih ter uspešno vplivati na njegovo spremembo, je strukturna analiza socialnega vedenja (SASV) avtorice L. S. Benjamin. SASV model predpostavlja, da je vedenje osebe povezano z njenim medosebnim in notranjim vzorcem socialnega obnašanja, ki ga zna ustrezno usposobljeni strokovnjak jasno razlikovati. Model navaja vedenja, ki so medsebojno povezana, dejavnike, ki povzročajo pozitivno vedenjsko spremembo, in povezavo med družbenim okoljem ter konceptom človekove samopodobe.

  Model je uporaben pri svetovanju, družinski terapiji, v vrtcu, šoli, centru za socialno delo in nenazadnje tudi v lastni družini za osebnostno rast in vzgojo otrok. Oblike socialnega vedenja, kot so napad, krivda, nadzor, zaščita, dejavna ljubezen, potrditev, osvobajanje in zanemarjanje, ki sestavljajo SASV model, avtorica metaforično primerja s solmizacijskimi znaki v glasbi: do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Z njimi lahko sestavimo pesem za vsako osebo.
 • točke

  0,2

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

  Oddelek za izobraževanje in študij (Maruša Fabčič, marusa.fabcic@um.si)

 • Datum: 03.04.2024

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 01.04.2024

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 33 prostih mest od 120

vsebina

Marsikateri otrok, mladostnik, starš, s katerim se socialni delavci srečajo pri svojemu delu, namreč kaže simptome različnih osebnostnih motenj, kar avtorica SASV modela definira kot »trajen, močan in neprilagodljiv vzorec izkušenj in vedenj, ki opazno odstopa od pričakovanj posamezne kulture«. Za potrebe SASV modela osebnostno motnjo razumemo bolj ohlapno, kot »neustrezno vedenje«, ki se lahko razvije že v otroštvu ali mladosti in prispeva k stiski otroka, odraslega in njunega okolja. Omenjeno vedenje ponazarja razdraženost, sprememba razpoloženja, užaljenost, zaskrbljenost, okrutnost, lenoba itd. Pomembno vlogo pri razvoju tovrstnih vedenj igra družbeno okolje (družina, vrtec, šola), ki vpliva bodisi na okrepitev negativnih vzorcev vedenja, ali pa jih odpravlja. Z modelom SASV strokovnjak-analitik skonstruira (interpretira) veliko bolj jasne in razumljive vzporednice med uporabnikovimi preteklimi in sedanjimi odnosi. Model omogoča univerzalno uporabo analize posameznikovega socialnega vedenja ne glede na to, ali se slednje nanaša na pretekle, sedanje ali prihodnje situacije. Uporabnikove osnovne položaje, želje in strahove lahko predstavimo vzporedno z njegovimi težavami in potrebnimi oz. želenimi intervencijami. 

Vsebina dogodka vključuje:
 1. Vedenje posameznika je predvidljivo.
 2. Z poznavanjem vedenja posameznika lahko definiramo odnose.
 3. Kvaliteten odnos, še posebej z odraščajočim otrokom, je predpostavka njegovega učinkovitega osebnostnega razvoja.
 4. Osebnostno učinkovita oseba formira kvalitetne socialne odnose.

cilji

Udeleženci bodo po koncu usposabljanja sposobni prepoznati okoliščine, ki vplivajo na vzorce vedenje posameznika in opredeliti strategije za utrjevanje želenega vedenja oz. spremembo neželenega vedenja.

izvajalec

Radovan Radetić je zaključil izobraževanje za družinskega terapevta v nizozemskem programu Kempler in ga nadaljeval z geštaltom v izvedbi angleških predavateljev in supervizorjev. Poleg tega je končal izobraževanje v programu sistemske družinske terapije, ki ga je izvajala priznana avstrijska psihoterapevtka Gina Staininger, ki je veliko sodelovala pri delu z begunci iz Bosne in Hercegovine v obdobju vojne na tamkajšnjem območju. Radovan Radetić je zaključil tudi mednarodno dvoletno izobraževanje za mediatorja v Lucci (Italija), po programu »MIND – How to understand family conflicts in order not to make victims«.

Kot družinski terapevt in mediator z dolgoletnimi izkušnjami dela s posamezniki, pari in družinami. V Zavodu Aleksandra sodeluje  sodeluje kot ustanovitelj in programski vodja od 2006. V tem Zavodu ima tudi svojo dejavnost na področju motnje pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD motnja) in drugih motenj, tudi s področja nasilja.

Poleg tega izvaja tudi različna izobraževanja in delavnice za vladne in nevladne organizacije. Redno sodeluje s policijo, ljubljanskim sodiščem, centri za socialno delo, šolami, vrtci, bolnišnicami, pedopsihiatrijo, psihiatričnimi bolnišnicami in se vključuje v mediacijske postopke v primeru težav, ko gre za družine priseljencev, družine, v katerih je prisotno nasilje, v preteklosti pa tudi za begunske družine.

Radovan Radetić izvaja tudi strokovna izobraževanja in delavnice za bodoče mediatorje. Po vzoru L. S. Benjamin je razvil lastno različico modela SASV (Strukturna Analiza Socialnega Vedenja), ki je edini tovrstni model za Evropo in nepogrešljiv pripomoček za šole vrtce, družine za razumevanje različnih vedenj.

opombe

 • Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje, visokošolske učiteljice Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.
 • Prijavljeni bodo prejeli povezavo do Microsoft Teams srečanja po e-pošti dan pred dogodkom z e-naslova edustudy@um.si
 • Srečanju se pridružite z uporabo univerzitetne digitalne identitete.
 • Potrdilo o udeležbi bo na voljo v e-portfelju.
 • Po dogodku bo na YouTube kanalu MojaUM objavljen videoposnetek s podnapisi.
 • Na zahtevo prijavljene osebe bomo po dogodku zagotovili transkript (prepis) posnetka (dostopnost@um.si).
1868
0
0