Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Odnos generacije Z do umetne inteligence pri učenju

 • izvajalec

  red. prof. dr. Simona Šarotar Žižek

 • institucija

  Ekonomsko-poslovna fakulteta

 • izvajalec

  red. prof. dr. Simona Šarotar Žižek

 • trajanje

  45 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  V okviru predavanja bomo opredelili generacije in predstavitve značilnosti generacij: Baby boom, Generacije X, Generacije Y in Generacije Z. Predstavili kakšen odnos imajo različne generacije do umetne inteligence in njene uporabe pri učenju. V ta namen bomo predstavili tudi rezultate kvantitativne raziskave. 

 • točke

  0

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

  Oddelek za izobraževanje in študij (Mihaela Dovečar)

 • Datum: 12.03.2024

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 11.03.2024

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 26 prostih mest od 80

vsebina

1) Opredelitev generacije

2) Predstavitev posameznih generacij: Baby boom, Generacije X, Generacije Y in Generacije Z.

3) Umetna inteligenca in njene prednosti in slabosti

4) Odnos generacij do umetne inteligence in njene uporabe pri učenju, s poudarkom na generaciji Z

5) Zaključek

cilji

Udeleženci:

 • so neposredno vključeni v primere inovativnih metod učenja,
 • razpravljajo o izzivih,
 • navedejo ključne dejavnike uspeha, principe delovanja, pristope,
 • prepoznajo možnosti za uporabo prikazanih vsebin (primerov, metod, aktivnosti, pristopov, idej) pri svojem (pedagoškem in raziskovalnem delu),
 • navedejo prilagoditve, ki bi bile potrebne za uspešno in ustrezno uporabo,
 • identificirajo aktivnosti, ki jih lahko v kratkem času preizkusijo v svojem študijskem procesu,
 • navedejo tudi možnosti za njihovo nadgradnjo.

izvajalec

Dr. SIMONA ŠAROTAR ŽIŽEK, je redna profesorica managementa poslovanja, specializirana za ravnanje s človeškimi viri in organizacijsko vedenje. Je predstojnica Inštituta za management in organizacijo ter predstojnica dodiplomske študijske smeri Management in organizacija na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Je avtorica ali soavtorica številnih knjig, člankov v mednarodnih in slovenskih revijah, knjigah, znanstvenih in strokovnih konferencah. Njen opus zajema več kot 760 bibliografskih enot, kar jo uvršča se med deset najuspešnejših raziskovalcev na področju managementa. Sodelovala je v več raziskovalnih projektih, prav tako je tudi vodila mednarodne projekte, kot je npr. SMART PRODUCTION, REGIO HELP, CHANCHE4CHANGE. Trenutno je članica v raziskovalnem programu P5-0027: Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU. Aktivna je tudi na področju varnosti in zdravja pri delu, kjer sodeluje s Sektorjem za varnost in zdrave pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Je tudi članica sveta vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje. Ob 60-letnici Ekonomsko-poslovne fakultete je prejela tudi posebno priznanje za pomemben prispevek k nadaljnjemu razvoju družbe kot celote in ugledu Ekonomsko-poslovne fakultete doma in v tujini.


opombe

Predavanje se izvaja v okviru NOO projekta Učinkovito izobraževanje za zeleni in digitalni prehod. 


Gre za predavanje po končanem multiplikatorskem obisku konferenc International Conference on Future of Education in International Conference on Distance Teaching and Learning.


Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod. Na zahtevo prijavljene osebe bomo po dogodku zagotovili transkript (prepis) posnetka (mihaela.dovecar@um.si
1857
0
0