Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Uporaba vizualnih metod v raziskovanju in poučevanju

 • izvajalec

  doc. dr. Barbara Pavlakovič Farrell

 • institucija

  Fakulteta za turizem

 • izvajalec

  doc. dr. Barbara Pavlakovič Farrell

 • trajanje

  90 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Svet postaja čedalje bolj vizualen, s tem pa tudi naši študenti. Zato bomo tokratno predavanje posvetili vizualnim metodam. 
  Na dogodku bomo spoznali Learning Lab@PP2 kot pedagoško orodje, ki je bilo uporabljeno pri študiju turizma na Politehničnem inštitutu Beja (IPBeja) na Portugalskem, zlasti pri predmetih o turizmu. 
  Na IPBeja so mnenja, da bi moral učni proces potekati v kompleksnem kontekstu družbe, organizacij in poklicnih odnosov,ki so značilni za posamezno industrijo. Tako bi moral prispevati k razvoju poklicnih veščin bodočih zaposlenih, hkrati pa tudi vzgajati študente kot državljane, ki se morajo zavedati svoje vloge v današnjem vse bolj globalnem svetu. Zato so razvili praktične metode izobraževanja, ki temeljijo na dveh participativnih tehnikah:(a) vizualna metodologija photovoice; in (b)opazovanje z udeležbo ali brez kot metoda analiziranja situacij. Na predavanju bodo predstavljeni tudi praktični primeri uporabe teh tehnik v študijskem procesu.
 • točke

  0

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

  Oddelek za izobražveanje in študij (Mihaela Dovečar)

 • Datum: 06.03.2024

 • Ura: 11:00

 • Rok prijave: 05.03.2024

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 46 prostih mest od 80

vsebina

 • Spremembe v sodobnem svetu–premik od besed in števik k vizualom
 • Learning Lab@PP2 kot pedagoško orodje
 • Vizualna metodologija
 • Opazovanje z ali brez udeležbe
 • Primeri prakse iz IPBeja, Portugalska

cilji

 • Spoznati pomen vizualnega v današnjem svetu
 • Razumeti pomen vizualnih metod v izobraževanju
 • Analizirati možnosti vpeljave vizualnih metod v lastno delo

izvajalec

Barbara Pavlakovič je docentka in raziskovalka na Univerzi v Mariboru,Fakulteti za turizem, Slovenija. Njeno delo in raziskovalna področja pokrivajo različne vidike turizma, destinacijskega managementa, industrijskega turizma,komuniciranja ter varnosti vturizmu. Diplomirala je iz komunikologije,razvijala svoje veščine odnosov z javnostmi v več organizacijah kot piarovka in nadaljevala kariero v akademskem svetu. Njena objavljena dela obsegajo znanstvene članke, knjige in poglavja v knjigah o industrijskem turizmu, HR,varnosti v turizmu, trajnosti in obnovljivih virih ter prispevke na konferencah o omenjenih temah.

opombe

Predavanje se izvaja v okviru NOO projekta Učinkovito izobraževanje za zeleni in digitalni prehod.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo,znanost in inovacije, in Evropska unija–NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F.Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

Na zahtevo prijavljene osebe bomo po dogodku zagotovili transkript (prepis) posnetka (mihaela.dovecar@um.si
1856
0
2