Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Potrošništvo nekoč in danes: usmeritev v etično potrošnjo in trajnostno trženje

 • izvajalec

  prof. dr. Tina Vukasović

 • institucija

  Fakulteta za management Univerze na Primorskem, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje in DOBA Fakulteta

 • izvajalec

  prof. dr. Tina Vukasović

 • trajanje

  90 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Potrošniki postajajo vse bolj informirani o izdelkih,  v nakupnem procesu pa vedno bolj preudarni, trajnostno ozaveščeni, (vse)povezani in digitalno pismeni. Povečana ozaveščenost in informiranost potrošnikov imata močan vpliv na njihove nakupne odločitve. Ko potrošnik bolje razume izdelek, postane bolj pozoren na vse njegove aspekte pri odločanju o nakupu, kar povečuje verjetnost, da se odloči za nakup tega izdelka.  

    

  Obstaja veliko zavednih in nezavednih motivov, razlogov oz. dejavnikov, ki vplivajo na to, kaj in zakaj se kupuje. Eden izmed njih, ki ga v preteklosti nismo toliko poznali je motiv izbire okolju prijaznejših izdelkov. Vse več izdelkov, ki jih kupijo, izberejo na podlagi kriterijev trajnosti, ekologije in varovanja okolja. Ta trend bo verjetno še bolj pridobival na pomenu v nakupnem vedenju potrošnikov, saj se vedno več ljudi zaveda potrebe po trajnostni potrošnji za ohranjanje okolja in prihodnjih generacij. Razveseli nas lahko dejstvo, da se vse več ljudi odloča za trajnostne izdelke, ki skrbijo za zaščito okolja. Mnogo ljudi je pripravljenih plačati več in se odločiti za podjetja, ki delujejo okolju prijazno in uporabljajo naravne materiale.  

   

  V zadnjih letih je trajnost postala glavna skrb podjetij po vsem svetu. Zato je v današnjem nakupovalnem okolju pomembno spodbuditi potrošnike, da spremenijo pogled na potrošnjo in spremenijo navade tako, da podpirajo trajnostni razvoj, kjer zavrženi materiali postanejo novi viri. Trajnostno tržeje in trajnostne trženjske strategije postajajo v današnji težnji po vse večji družbeni odgovornosti vedno bolj pomembne. Podjetja morajo reagirati na spreminjajoče se potrebe potrošnikov. Potrebno je spremeniti pristop v komuniciranju s potrošniki in se usmeriti na promocijo trajnostnih, okolju prijaznih izdelkov in storitev. Ta premik se bo na dolgi rok vsekakor pokazal kot nepogrešljiv, koristen in ne nazadnje cenovno smotrn. 

 • točke

  0

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

  Oddelek za izobraževanje in študij (Mihaela Dovečar).

 • Datum: 28.02.2024

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 27.02.2024

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 63 prostih mest od 100

vsebina

Uspešen nastop na trgu je otežen brez razumevanja potrošnikov, poznavanja njihovih potreb, navad ter nakupnega vedenja. V tem spletnem izobraževanju boste spoznali aktualne trende, ki zaznamujejo nakupne navade potrošnikov ter ključne dejavnike, ki vplivajo na nakupne odločitve. Izpostavili bomo pomen etične potrošnje in trajnostnega trženja skozi vsebine in primere iz prakse, ki se odražajo v povečani informiranosti in preudarnosti potrošnikov, trajnosti in ekološki ozaveščenosti, družbeni odgovornosti podjetij in pomenu trajnosti za podjetja. 

cilji

Po predavanju bodo udeleženci: 

 • poznali dejavnike, ki vplivajo na nakupne odločitve potrošnikov, 
 • poznali aktualne trende v nakupnem vedenju potrošnikov skozi izsledke raziskav (medijska potrošnja, vpliv podražitev, odnos do trajnosti),  
 • poznali oblike etične potrošnje ter dejavnike, vzpodbujajo oziroma zavirajo etično potrošjo, 
 • poznali spremembe v trženju - od tradicionalnega do trajnostnega trženja in pomen trajnostnega trženja v današnjem poslovnem okolju, 
 • spoznali trajnostno trženje podjetij na primerih iz prakse. 

izvajalec

Tina Vukasović je zaposlena kot visokošolska učiteljica – redna profesorica za trženje na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije Celje in na Doba Fakulteti v Mariboru. Doktorirala je na Univerzi na Primorskem (UP), na Fakulteti za management. Senat Univerze na Primorskem jo je leta 2021 izvolil v redno profesorico za področje trženja in znanstveno svetnico. Strokovne izkušnje je več kot 12 let pridobivala v gospodarstvu. Deluje kot raziskovalka in strokovnjakinja na različnih področjih trženja, s poudarkom na raziskavah s področja nakupnega vedenja potrošnikov in upravljanja blagovnih znamk. Pri tem jo odlikuje interdisciplinaren pristop in mednarodna vpetost. Je članica uredniških odborov mednarodnih znanstvenih revij in organizacijskih odborov mednarodnih znanstvenih konferenc. Znanstvene objave obsegajo tako številne izvirne znanstvene članke v tujih in domačih mednarodnih revijah, kakor tudi znanstvene monografske publikacije, kjer predstavlja rezultate svojega raziskovalnega dela. Moto, ki mu sledi pri svojem delu je povezovanje teorije s prakso, prisluhniti potrebam študentov, obogatiti njihovo znanje z inovativnim in ustvarjalnim pristopom poučevanja, s ciljem doseči najboljše učne rezultate. 

opombe

POMEMBNO: 
 • Prijavljeni bodo prejeli povezavo do Microsoft Teams srečanja dan pred dogodkom z e-naslova edustudy@um.si. 
 • Prosimo vas, da si za boljšo uporabniško izkušnjo na vašo elektronsko napravo predhodno namestite Microsoft Teams. 
 • Potrdilo o udeležbi bo na voljo v portfelju. 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Mihaelo Dovečar (mihaela.dovecar@um.si) 

Predavanje se izvaja v okviru NOO projekta Učinkovito izobraževanje za zeleni in digitalni prehod. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod. 

Izvajalka dogodka ne dovoli snemanja in objave videa, avdia in transkripta (prepisa) dogodka.


1832
0
2