Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Biodiverziteta

 • izvajalec

  red. prof. dr. Franc Janžekovič

 • institucija

  Fakulteta za naravoslovje in matematiko

 • izvajalec

  red. prof. dr. Franc Janžekovič

 • trajanje

  90 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Svetovna skupnost v okviru OZN je sprejela Konvencijo o biološki raznovrstnosti. V njej je zapisana skrb zaradi hitrega propadanja biotske raznovrstnosti in odgovornosti držav, kako se bodo odzivale nanjo. Vse strategije in načrti v okviru EU vsebujejo poglavje o vplivu zastavljenih ukrepov na biodiverziteto. V vsakdanjem življenju se z biodiverzitetno tematiko srečujemo pod širšim terminom »zeleni prehod«. In skrb za biodiverziteto je samo eden od stebrov zelenega prehoda. Pozornost svetovne javnosti namenjen problematiki izumiranja vrst je povzročila izjemen napredek znanja in metod analiziranja in vrednotenja biodiverzitete.

  Dogodek bo namenjen predstavitvi in razlagi aktualnega stanja na področju biodiverzitetnih raziskav ter razvoju in uporabi metodologij za analizo biodiverzitete.

 • točke

  0

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

  Oddelek za izobraževanje in študij (Mihaela Dovečar)

 • Datum: 07.03.2024

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 06.03.2024

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 29 prostih mest od 80

vsebina

 • Konvencija o biološki raznovrstnosti, Kartagenski protokol, Nagoyski protokol in umeščenost biodiverzitenih vsebin v strateške dokumente
 • Makroekologija in šesto masovno izumiranje
 • Vrstno bogastvo in vrstna pestrost
 • Funkcionalna pestrost
 • Filogenetska pestrost
 • Biodiverziteta v gradientih ekoloških dejavnikov


cilji

 • Udeleženci dogodka bodo spoznali zakonodajo s področja biodiverzitete in spoznali bodo vidike in dimenzije biodiverzitete.
 • Udeleženci dogodka bodo razumeli kako uporabljati postopke ocenjevanja in vrednotenja biodiverzitete

izvajalec

Franc Janžekovič je profesor zoologije na Univerzi v Mariboru, kjer predava vsebine o vretenčarjih in o biodiverziteti. Raziskovalno se ukvarja z morfometrijo in analiziranjem biodiverzitetnih procesov.


opombe

Predavanje se izvaja v okviru NOO projekta Učinkovito izobraževanje za zeleni in digitalni prehod.


POMEMBNO:

 • Prosimo vas, da si za boljšo uporabniško izkušnjo na vašo elektronsko napravo predhodno namestite Microsoft Teams.
 • Potrdilo o udeležbi bo na voljo v portfelju.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

Na zahtevo prijavljene osebe bomo po dogodku zagotovili transkript (prepis) posnetka (mihaela.dovecar@um.si

1824
0
2