Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Mentorstvo in obratno mentorstvo

 • izvajalec

  prof. dr. Simona Šarotar Žižek

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  prof. dr. Simona Šarotar Žižek

 • trajanje

  90 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Spremembe od zaposlenih in organizacij zahtevajo permanentno prilagajanje. Da bi to bilo učinkovito, se zahteva ustrezna usposobljenost in kompetentnost zaposlenih. Mentorstvo in obratno mentorstvo sta učinkovita načina izmenjave znanj in izkušenj, ki ob vzajemnem izvajanju prinašata koristi mentorirancu, mentorju in organizaciji.
 • točke

  0

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

  Dogodek organizira Oddelek za razvoj in študentske zadeve (Danilo Majcen).

 • Datum: 13.12.2023

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 12.12.2023

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 25 prostih mest od 50

vsebina

 • Opredelitev mentorstva in obratnega mentorstva
 • Značilnosti odnosa v obeh vrstah mentorstva
 • Značilnosti, kompetence in odgovornosti mentorja in mentoriranca v obeh vrstah mentorstva
 • Faze mentorstva
 • Prednosti mentorstva
 • Ovire in izzivi mentorstva
 • Mentorstvo in obratno mentorstvo kot del medgeneracijskega razvoja

cilji

 • Spoznati opredelitev mentorstvo in obratno mentorstvo ter izpostaviti kdaj sta obe vrsti mentorstva primerni za prenos in nadgradnjo znanja. 
 • Udeleženci bodo znali definirati proces mentorstva in njegove faze kakor tudi koristi, ki jih to zagotavja. 
 • Vedeli bodo kdo je lahko dober mentor in kdo mentoriranec ter kakšen mora biti program mentorstva, da je uspešen.

izvajalec

Dr. Simona Šarotar Žižek je redna profesorica managementa poslovanja, specializirana za management človeških virov in organizacijsko vedenje. Je predstojnica študijske smeri »Management in organizacija poslovanja« in predstojnica Inštituta za management in organizacijo. Njena bibliografija zajema več kot 880 bibliografskih enot. Sodelovala je v številnih raziskovalnih in mednarodnih projektih, svetuje tudi podjetjem in posameznikom.

opombe

1785
0
2