Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Ustrezna (ne)verbalna komunikacija – uspeh za obvladovanje treme pred javnim nastopom

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

 • trajanje

  90 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Predstavitev bo temeljila na ključnih elementih verbalne in neverbalne komunikacije. Nekatere raziskave kažejo, da je več kot 90 % komunikacije neverbalne; slednja sploh omogoča sledenje vsebinam, ki se izražajo verbalno. Obe vrsti komunikacije, okoliščinam ustrezno pripravljeni in izvedeni, šele pomembno prispevata k ustreznosti in učinkovitosti komunikacije, katere cilj je vsekakor sporazum, tj. dvosmerna komunikacija. Komunikacija je lahko javna ali zasebna, uradna ali neuradna ipd., pri čemer se glede na okoliščine, prenosnik idr. spreminjajo določene verbalne in neverbalne značilnosti oblikovanja in prejemanja besedila, nekatere pa so skupne ne glede na komunikacijsko vrsto. Pri tem se kot pomembne kažejo združene kompetence (javnega ali zasebnega) nastopanja z govorjeno besedo in kompetence za uporabo katerega izmed orodij za podkrepitev sporočanega, za njegov jasnejši, nazornejši prikaz. Vse je seveda nujno podati zanimivo, jasno, nazorno, ohranjati pozornost poslušalstva, pri čemer se pojavljajo številna vprašanja, na kaj vse je treba biti pri tem pozoren, da bo naša komunikacija s prejemniki besedila uspešna. Ustrezne komunikacijske kompetence pa seveda potrebujejo tudi prejemniki, prejemnice besedila, saj so za sporazumevalni proces prav tako pomembni partnerji, partnerice.

 • točke

  0

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

  Dogodek organizira Oddelek za razvoj in študentske zadeve (Danilo Majcen).

 • Datum: 12.12.2023

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 11.12.2023

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 12 prostih mest od 100

vsebina

Opozorili bomo na težave, s katerimi se (lahko) srečujemo pri verbalni in neverbalni komunikaciji, in kako jih uspešno preseči:

 • kako pripraviti pisno predlogo za komuniciranje v izbranem orodju (npr. kako izluščiti bistvo, koliko besedila podati na posamezni zaslonski sliki, na katere pravopisne oz. slovnične zakonitosti je treba biti še posebej pozoren, kaj je treba upoštevati pri vključevanju tabel, slik, zvočnih ali video posnetkov);
 • na kaj je treba biti pozoren pri govornem delu komunikacije (npr. naš izgovor glede na socialno zvrst jezika (knjižni govor), hitrost govora, mesto in vrsta naglasa, pomen neverbalne komunikacije med verbalno);
 • kako se uspeti držati morebitnih časovnih omejitev za komunikacijo;
 • kako doseči spoštovanje med tvorci, tvorkami besedila in prejemniki, prejemnicami besedila.

cilji

Usposobiti udeležence in udeleženke za učinkovitejšo, jezikovno, tj. pisno in govorno, vizualno primerno komunikacijo tako z vidika tvorca, tvorke kot tudi z vidika prejemnika, prejemnice besedila.

izvajalec

Izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes je izredna profesorica za slovenski jezik na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Ukvarja se z vprašanji slovenske dialektologije s poudarkom na fonetičnih in fonoloških raziskavah, v zadnjem obdobju pa se posveča predvsem vprašanjem jezikovne kulture in socialnozvrstnim jezikovnim raziskavam govorice mladostnikov. Je avtorica ali soavtorica treh znanstvenih monografij: Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora, Instrumentalno-slušna analiza (2004), Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi (2014) in v soavtorstvu Slovensko ali knjižno – kako je prav? (2015). Kot gostujoča predavateljica v okviru programa Erasmus je predavala na univerzah v Bielsko-Białi, Celovcu in Pragi. Bibliografija COBISS: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20181207131633-A4646499.html.

opombe

 • Delavnica bo potekala na daljavo s pomočjo orodja MS Teams na povezavi: Kliknite tukaj za pridružitev srečanju
 • Izvajalka dogodka ne dovoli snemanja in objave videa, avdia in transkripta (prepisa) dogodka.
1784
0
2