Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Široke možnosti izobraževanja v naravi

 • izvajalec

  red. prof. ddr. Ana Vovk

 • institucija

  Filozofska fakulteta

 • izvajalec

  red. prof. ddr. Ana Vovk

 • trajanje

  45 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  V naravi lahko izobražujemo vse vsebine – učne enote in ker je narava največja učiteljica, bi lahko bolj koristili naravo za izobraževanje. Seveda se pojavlja problem časa, nepoznavanja narave in zatekanja k digitalizaciji, kar pa v času podnebnih sprememb ni rešitev.

  V predavanju bodo predstavljeni konkretni primeri in možnosti za pridobivanje kompetenc skozi življenje v naravi. 
  Takšna znanja so tudi najbolj trdna in uporabna. 

  Gre za predavanje po končanem multiplikatorskem obisku konference Powerful geographical Education – Powerful Future!
 • točke

  0

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

  Oddelek za izobraževanje in študij (Mihaela Dovečar)

 • Datum: 08.11.2023

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 07.11.2023

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 75 prostih mest od 100

vsebina

Izobraževanje v narave je danes trend mnogih odločevalcev, da pa do njega ne pride je problem v kadru, ki izobražuje. Le ta nima zadostnih kompetenc za realni pristop izobraževanja. 

Multiplikatorka bo po končanem multiplikatorskem obisku konference Powerful geographical Education – Powerful Future!, ki je potekal v okviru NOO projekta Učinkovito izobraževanje za zeleni in digitalni prehod, tekom predavanja predstavila in izpostavila konkretne primere in možnosti za pridobivanje kompetenc skozi življenje v naravi.

cilji

 • Analiza
 • Sinteza
 • Povezovanje
 • Pomnjenje
 • Razumevanje
 • Prenos v način življenja
 • Sprememba lastnih  praks

izvajalec

Redna profesorica ddr. Ana Vovk je zaposlena na Filozofski fakulteti UM in predava predmetna področja, ki jih tudi živi. Zato je pred 13 leti vzpostavila samooskrbno ekosistemsko posest, ki jo je najprej namenila izobraževanju širše javnosti in vodstvenih delavcev v smeri samooskrbe, kar je tudi pripomoglo k močni krepitvi le-te v Sloveniji. Od ustanovitve FF pa vodi na tej fakulteti Mednarodni center za ekoremediacije, ki zaposluje mlade za pridobitev delovnih izkušenj s področja inovativnih pristopov ponovne oživitve narave in družbe. Za prenos znanj širše, zlasti v Afriko in Azijo s področja revitalizacije in samooskrbe, pa je ustanovila Mednarodni center za samooskrbo, kjer je glavni poudarek prehod od informacij k dejanjem, k spremembi načina življenja ljudi in ponovne povezave ljudi z naravo. Ddr. Ana Vovk želi udejanjiti akademska znanja v praksi, zato izvaja številna izobraževanja in vzpodbuja ljudi k samooskrbnemu načinu življenja. 

opombe

Predavanje se izvaja v okviru NOO projekta Učinkovito izobraževanje za zeleni in digitalni prehod. 


Predavanje bo potekalo na daljavo, preko MS Teams. 

Srečanju se pridružite prijavljeni z uporabniškim računom, vezanim na digitalno identiteto UM. Kliknite tukaj za pridružitev srečanju (povezava do srečanja).


Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod. 

1763
0
2