Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Implementacija okvira DigComp 2.1 v učne načrte posameznih predmetov

 • izvajalec

  Prof. dr. Marko Ferjan in izr. prof. dr. Mojca Bernik

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  Prof. dr. Marko Ferjan in izr. prof. dr. Mojca Bernik

 • trajanje

  45 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Dokument »DigComp 2.1« (Okvir digitalnih kompetenc za državljane) je bil prvič izdan leta 2017. Avtorja delavnice sta po tem okviru izdelala anketni vprašalnik in opravila pilotno raziskavo na vzorcu študentov. Na podlagi rezultatov te raziskave predlagata učne vsebine, organizacijske oblike in metode dela, katere je treba vključiti v učne načrte predmetov na univerzi.

 • točke

  0,2

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

  Za dodatne informacije se lahko obrnete na izr. prof. dr. Mojco Bernik (mojca.bernik@um.si)

 • Datum: 19.09.2023

 • Ura: 09:00

 • Rok prijave: 18.09.2023

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 28 prostih mest od 60

cilji

 • Udeleženci si bodo zapomnili vsebine »Okvira digitalnih kompetenc za državljane - DigComp 2.1.« Zapomnili si bodo tudi osem ravni doseganja kompetenc in primere rabe
 • Udeleženci bodo razumeli pomen uporabe vsebin okvira digitalnih kompetenc v vsakodnevni pedagoški praksi.
 • Udeleženci bodo po principu »skritega kurikuluma« znali vključiti eno vsebino okvira digitalnih kompetence v učno enoto na način, da bodo pri študentih dosegli izboljšanje te kompetence za eno raven.

izvajalec

Prof. dr. Marko Ferjan je profesor na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Opravljal je funkcije člana Senata Univerze v Mariboru, prorektorja Univerze v Mariboru in dekana Fakultete za organizacijske vede.

Izr. prof. dr. Mojca Bernik je predstojnica katedre za kadrovske in izobraževalne sisteme na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

opombe

 • Delavnica bo potekala na daljavo s pomočjo orodja MS Teams na povezavi:  Kliknite tukaj za pridružitev srečanju
 • Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.
 • Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.
1726
0
0