Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Osnovni pojmi o umetni inteligenci in socialno-čustvenem učenju v vzgoji in izobraževanju

 • izvajalec

  doc. dr. Kosta Dolenc, asist. Barbara Arcet in doc. dr. Andreja Kozmus

 • izvajalec

  doc. dr. Kosta Dolenc, asist. Barbara Arcet in doc. dr. Andreja Kozmus

 • trajanje

  180 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Predavanje in delavnica bosta osvetlila pomen uporabe sistemov umetne inteligence (UI) in socialnega in čustvenega učenja (SČU) v vzgoji in izobraževanju. V vzgojno-izobraževalnem procesu imajo pomembno vlogo učitelji z vseh ravni vzgoje in izobraževanja, da se seznanijo z ugotovitvami o UI in SČU, za primerno izbiranje, načrtovanje in ravnanje v različnih učnih situacijah. Učitelji morajo razen razlikovanja med splošnimi in ozkimi SUI tudi vpletati različne modele SČU (CASEL) za učinkovito razvijanje prečnih kompetenc udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa.

 • točke

  0,2

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 24.03.2023

 • Ura: 11:00

 • Rok prijave: 23.03.2023

 • Prostor: PEF UM, predavalnica 0.27

 • Naslov: Koroška cesta 160, 2000 Maribor

 • 12 prostih mest od 40

vsebina

Digitalizacija sooblikuje vedno več vidikov našega življenja, dela in sodelovanja. V procesu spreminjanja družbe se spreminja tudi vloga učitelja. Poleg poznavanja novih znanj in spretnosti, tudi s področja digitalizacije, ter posredovanja le-teh, postaja vse bolj pomembna učiteljeva vloga ustvarjanja varnega, spodbudnega, ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja.

Udeležence in udeleženke bomo seznanili s pojmoma UI in SČU, z ugotovitvami glede pomena UI in SČU pri vzgoji in izobraževanju ter osvetlili potrebe po UI in SČU v družbi prihodnosti, saj empirične raziskave kažejo pomembno prenizke nivoje teh kompetenc, kar se je še posebej pokazalo v času zaprtja institucij s področja vzgoje in izobraževanja.
Za razvijanje prečnih kompetenc udeležencev je potrebno razumevanje sistemov UI (principi strojnega učena in poznavanje različnih aktivnosti za razvijanje SČU). Na predavanjih bodo udeleženci aktivno spoznavali pojme, na delavnici pa bo vključen praktični prikaz uporabe nekaterih orodij iz obeh področij.

cilji

Pri udeležencih in udeleženkah na teoretičen in praktičen način razvijati kompetence s področja UI in SČU v vzgoji in izobraževanju.
 • Razumevanje pojma UI.
 • Razumevanje pojma SČU.
 • Povezovanje pojmov UI in SČU v vzgoji in izobraževanju.
 • Prepoznavanje potreb po znanju s področja UI in SČU v vzgoji in izobraževanju.
 • Analiziranje potreb po načrtnem uvajanju UI in SČU v vzgojo in izobraževanje.
 • Sinteza informacij s področij UI in  SČU.
 • Ocenjevanje primernih pristopov za seznanjanje s sistemi UI in SČU v vzgoji in izobraževanju.

izvajalec

Doc. dr. Kosta Dolenc je zaposlen na oddelku za Razredni pouk PEF UM in oddelku za tehniko FNM UM. Raziskovalno deluje na področjih didaktike tehnike ter informacijske pismenosti. Sodeloval je pri različnih državnih in evropskih projektih, trenutno pa je aktiven v projektu SETCOM, kjer se posveča vprašanjem digitalizacije šolskega prostora in pomena umetne inteligence v vzgoji in izobraževanju. 

Asist. Barbara Arcet je mag. prof. matematike z izkušnjami učne pomoči in dodatne strokovne pomoči pri matematiki po celotni vertikali osnovne šole. Zadnja štiri leta se je raziskovalno ukvarjala s kvalitativno analizo sistemov diferencialnih enačb in delovala kot asistentka na področju matematike na več fakultetah UM. V zadnjem času se pedagoško posveča didaktiki matematike na razrednem pouku, raziskovalno pa optimiziranju pouka matematike glede na fiziološke odzive dijakov pri reševanju matematičnih problemov ter povezavi umetne inteligence in socialno čustvenega učenja v izobraževanju. 

Doc. dr. Andreja Kozmus je več kot deset let delala kot svetovalna delavka na osnovni šoli, sedaj pa je zaposlena na Oddelku za pedagogiko in didaktiko FF UM. Raziskovalno deluje na področjih teorije vzgoje, vzgojnih pristopov in strategij ter šolskega managementa. Še posebej se ukvarja z vprašanji razvoja avtonomnega posameznika, s težavami učencev iz ranljivih skupin in z medvrstniškim nasiljem. V zadnjem obdobju se, v okviru projekta SETCOM, posveča vprašanjem digitalizacije šolskega prostora in pomenu socialnega in čustvenega učenja v vzgoji in izobraževanju.

opombe

 • Prosimo, da udeleženci s sabo prinesejo mobilni telefon ali prenosni računalnik.
 • Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.
 • Potrdilo o udeležbi bo na voljo v portfelju.
 • Izvajalec dogodka ne dovoli snemanja in objave videa, avdia in transkripta (prepisa) dogodka. 
 • Dogodek poteka v okviru projekta SETCOM. Za dodatne informacije se lahko obrnete na e-pošto: setcom@um.si.
1625
0
0