Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Uvod v poučevanje študentov s posebnimi potrebami

 • izvajalec

  Društvo študentov invalidov Slovenije, Oddelek za izobraževanje in študij UM

 • izvajalec

  Društvo študentov invalidov Slovenije, Oddelek za izobraževanje in študij UM

 • trajanje

  90 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Študenti s primanjkljaji se srečujejo s posebnimi okoliščinami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo sodelovanje v študijskem procesu. Z ustreznimi prilagoditvami, kjer je to mogoče, lahko študentom omogočimo pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija. Za vzpostavitev in omogočanje inkluzivnega izobraževalnega okolja ima poleg samorazkritja študentov (potrebno za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami) ključno vlogo tudi usposobljenost pedagoškega kadra, ki razume omejitve različnih skupin študentov s posebnimi potrebami, zna z njimi ustrezno komunicirati in jim omogoči smiselne prilagoditve pedagoškega procesa. Prilagoditve ne pomenijo zniževanje standardov znanj, spretnosti in veščin, ampak nudenje priložnosti, da študent znanje, spretnosti in veščine usvoji in izkaže oz. dokaže na drug način. 

  Usposabljanje je namenjeno visokošolskim učiteljem in sodelavcem, ki so z delom s študenti začeli v zadnjih letih, saj se bomo osredotočili na osnove inkluzije študentov s posebnimi potrebami v študijskem procesu. Prijavijo pa se lahko tudi ostali visokošolski učitelji in sodelavci.
 • točke

  0,2

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 15.02.2023

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 13.02.2023

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 14 prostih mest od 70

vsebina

Vsebina dogodka vključuje:
 • Status študenta s posebnimi potrebami in posebni status na UM.
 • Inkluzija študentov s posebnimi potrebami.
 • Kategorije študentov s posebnimi potrebami.
 • Univerzitetni pravilnik za urejanje izobraževanja študentov s posebnimi potrebami.
 • Izkušnje s študijem s prilagoditvami.
 • Prilagoditve pedagoškega procesa za študente s statusom študenta s posebnimi potrebami.
 • Univerzitetna podpora za izvajalce in študente s področja posebnih potreb.

cilji

Udeleženci usposabljanja:
 • definirajo osnovne pojme: študenti s posebnimi potrebami, študenti invalidi, posebni status in status študenta s posebnimi potrebami, segregacija, integracija, inkluzija.
 • naštejejo poimenovanja študentov s posebnimi potrebami v skladu z Zakonom o visokem šolstvu.
 • opišejo univerzitetno ureditev izobraževanja študentov s posebnimi potrebami.
 • opišejo splošna priporočila za sodelovanje in komuniciranje s študenti s posebnimi potrebami za uspešno inkluzijo.
 • navedejo osnovne prilagoditve pedagoškega procesa, do katerih so upravičeni študenti s statusom študenta s posebnimi potrebami za uspešno opravljanje študijskih obveznosti.
 • načrtujejo izvedbo pedagoškega procesa v skladu s smiselnimi prilagoditvami, ki jih lahko uvedejo za posamezne kategorije študentov s posebnimi potrebami.

izvajalec

Nataša Mauko Zimšek je strokovna sodelavka Društva študentov invalidov Slovenije, ki že vrsto let dela s študenti s posebnimi potrebami, izvaja različne izobraževalne delavnice in sodeluje pri pripravi predpisov in strategij s področja invalidskega varstva in inkluzivnega izobraževanja.

Alenka Gajšt je strokovna sodelavka Društva študentov invalidov Slovenije, ki že vrsto let dela s študenti s posebnimi potrebami in izvaja različne izobraževalne delavnice s področja inkluzije v visokem šolstvu.

Oddelek za izobraževanje in študij UM koordinira aktivnosti inkluzije študentov s posebnimi potrebami na Univerzi v Mariboru ter organizira usposabljanja na to temo. Pripravlja tudi ostale izobraževalne dogodke, strokovne podlage in izvaja svetovanja za pedagoški kader UM na področju didaktične uporabe IKT v pedagoškem procesu in sodobnih učnih pristopov, s čimer Univerza v Mariboru spodbuja oblikovanje okolja z najboljšimi možnostmi za poučevanje, ki so v sodobni, digitalno podprti družbi pogosto podkrepljene z IKT. Z razvijanjem spretnosti oz. digitalnih veščin za uporabo IKT v pedagoškem procesu se omogoči učinkovit prenos znanja od izvajalcev do študentov. Dodatne informacije o izvajalcu.

V okviru usposabljanja bo Agnes Kojc (bivša študentka Filozofske fakultete UM) predstavila izkušnje s študijem s prilagoditvami.

opombe

 • POMEMBNO: Prijavljeni bodo prejeli povezavo do Microsoft Teams srečanja na dan dogodka z e-naslova edustudy@um.si.
 • Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.
 • Prosimo vas, da si za boljšo uporabniško izkušnjo na vašo elektronsko napravo predhodno namestite Microsoft Teams.
 • Potrdilo o udeležbi bo na voljo v portfelju.
 • Izvajalec dogodka ne dovoli snemanja in objave videa, avdia in transkripta (prepisa) dogodka.
 • Za dodatne informacije se lahko obrnete na dr. Natalijo Špur (natalija.spur@um.si).
1611
0
0