Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Dobre prakse preverjanja znanja na daljavo

 • izvajalec

  red. prof. dr. Marjan Heričko, doc. dr. Luka Pavlič

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  red. prof. dr. Marjan Heričko, doc. dr. Luka Pavlič

 • trajanje

  90 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Študij na tradicionalnih univerzah temelji na osebnem stiku: predavanja, eksperimentiranje, predstavitev in zagovor rezultatov na pisnih ali ustnih izpitih, včasih pa tudi moderiranih predstavitvah. Študij na daljavo je čez noč na splet preselil več dejavnosti, med njimi poučevanje, študij in ocenjevanje znanja. To je povzročilo kar nekaj anksioznosti in dvomov tako med učitelji kot tudi študenti, obenem pa razkrilo pomanjkanje zaupanja, izkušenj in splošnih smernic pri delu. Še posebej se je to pokazalo pri izvajanju preverjanja znanja na daljavo. Medtem ko je akademska skupnost v splošnem med izpiti dajala prednost predvsem pristopom, ki temeljijo na proctoringu (avdio in video nadzor, deljenje namizja ipd.), smo verjeli, da je mogoče ocenjevanje znanja izpeljati tudi manj invazivno in hkrati kakovostno, in sicer z ustreznim konceptom, načrtovanjem, oblikovanjem in komuniciranjem pred, med in po preverjanju znanja.
 • točke

  0,2

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 09.02.2023

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 08.02.2023

 • Prostor: dvorana Borisa Podrecce

 • Naslov: Slomškov trg 15, Maribor

 • 45 prostih mest od 50

vsebina

 • izzivi preverjanja znanja na daljavo
 • katalog dobrih praks preverjanja znanja na daljavo
 • primer uporabe kataloga
 • spletna platforma za predlaganje in povezovanje vzorcev
 • validacija predlaganih pristopov

cilji

 • spoznati preizkušene načine preverjanja znanja na daljavo
 • spoznati katalog dobrih praks in njegovo uporabo
 • prepoznati dobre prakse
 • identificirati dobre prakse tudi pri poučevanju v učilnici

izvajalec

Prof. dr. Marjan Heričko je redni profesor za področje informatike na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Je predstojnik Inštituta za informatiko, vodja Laboratorija za informacijske sisteme, vodja raziskovalnega programa Informacijski sistemi, ter nosilec več predmetov na prvi, drugi in tretji stopnji študijskih programov informatika in tehnologije komuniciranja, informatika in podatkovne tehnologije ter računalništvo in informatika. Njegovo delo obsega tudi vodenje in koordiniranje več aplikativnih in razvojno-raziskovalnih projektov. Od leta 1996 je vodja konference OTS – Sodobne tehnologije in storitve. Je tudi član programskih odborov uglednih mednarodnih znanstvenih konferenc ter med drugim avtor ali soavtor več kot 100 izvirnih znanstvenih člankov.

Doc. dr. Luka Pavlič je docent in raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja z razvojem informacijskih rešitev, kakovostjo programske opreme in arhitekturami informacijskih rešitev, še posebej rešitev v oblaku, spletnih in mobilnih aplikacij. Poleg raziskovanja in poučevanja je vključen v številne industrijske projekte, kjer lahko združuje svoje akademsko ozadje in svoje poklicne izkušnje. Je nosilec več predmetov na prvi, drugi in tretji stopnji študijskih programov informatika in tehnologije komuniciranja, informatika in podatkovne tehnologije ter računalništvo in informatika. Poleg rednega objavljanja v revijah z visokimi faktorji vpliva in mednarodnih konferencah, je tudi reden recenzent več kot 12 uveljavljenih domačih in tujih revij s področja raziskovanja.

opombe

Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.
1610
0
0