Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Raba slovenskega jezika v poslovnem komuniciranju

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert in izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

 • institucija

  Univerza v Mariboru

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert in izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

 • trajanje

  3 šolske ure

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Vemo, da je za mnoge samo sporočilo najpomembnejše, a uspešni se vse bolj zavedajo, da je ustrezno jezikovno urejeno besedilo dobra vstopnica tudi v poslovnem svetu! Predstavitev bo zato temeljila na konkretnih jezikovnih analizah in bo predstavila težave, s katerimi se soočajo tvorci besedil. Po zaključenem institucionalnem šolanju se v vseh poklicih srečujemo z javnimi objavami, saj se od nas tovrstna usposobljenost vendarle pričakuje, a mnogi mislijo, da jih slovenščina pri njihovem delu ovira. Vendarle pa bi morala biti njihova skrb za slovenski jezik, ki jim je delovno orodje, na visoki ravni in stalna.
 • točke

  0

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 10.02.2023

 • Ura: 12:00

 • Rok prijave: 09.02.2023

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 82 prostih mest od 100

vsebina

Opozorili bomo na težave, s katerimi se soočajo pisci, ki so velikokrat tudi pod časovnim pritiskom, in sicer na naslednjih ravneh:
 • Pravopisni: Veliko je bilo neevropejcev ali Neevropejcev? Jutri bo zagovor magisterskega ali magistrskega dela?
 • Besedijski: V čem je razlika med terminom ali termínom?Je fleksibilen lahko prožen, prilagodljiv? Je pridobil neopravičeno ali neupravičeno prednost?
 • Slogovni: Se res vrnejo nazaj? Bo povedal tekom te razprave?
 • Pomenski: Cena blaga se je podražila.
 • Oblikoslovni: Ali ste povabili njegovega ali svojega sodelavca? Ste bili z več ali večimi sodelavci?
 • Skladenjski:Ali res prihodnost Evrope ne moremo predvideti?Je bistvenega pomena tudi neodvisnost in kakovost?
Predstavili bomo tudi (zlasti) spletno dostopne jezikovne vire, ki nam pomagajo reševati zgoraj naštete zagate.

cilji