Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Medvrstniško preverjanje in ocenjevanje s pomočjo e-učnega okolja Moodle

 • izvajalec

  doc. dddr. Joca Zurc

 • izvajalec

  doc. dddr. Joca Zurc

 • trajanje

  135 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Medvrstniško preverjanje in ocenjevanje znanja spada med oblike sprotnega preverjanja študentovega znanja ter vključuje vrednotenje lastnih izdelkov kot tudi izdelkov drugih. Predstavlja pomembno alternativo frontalnemu poučevanja ter razvija kompetence na področju podajanja in sprejemanja povratnih informacij. Delavnica bo udeležence seznanila z možnimi načini izvedbe medvrstniškega preverjanja znanja z uporabo IKT tehnologije ter jih skozi primere uspešnih pedagoških praks in praktičnih vaj motivirala ter usposobila za samostojno izvedbo tega pedagoškega pristopa v spletnem učnem okolju UM eŠtudij.
 • točke

  0,2

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • organizator

 • Datum: 20.06.2023

 • Ura: 13:00

 • Rok prijave: 19.06.2023

 • Prostor: Dvorana Borisa Podrecce

 • Naslov: Slomškov trg 15, 2000 Maribor

 • 4 prostih mest od 20

vsebina

 1. del: predavanje – preverjanje in ocenjevanje znanja, formativno preverjanje, vloga povratne informacije, medvrstniško preverjanje in ocenjevanje znanja, prikaz izvedbe uspešnega primera na UM FF.
 2. del: praktična delavnica – priprava in nastavitev aplikacije Delavnica v Moodlu na poljubno izbrani učni enoti, vrednotenje izdelkov študentov in evalvacija izvedbe.

cilji

Ob zaključku izobraževanja bodo udeleženci:
 • poznali razliko med preverjanjem in ocenjevanjem znanja ter različnimi oblikami preverjanja znanja,
 • ozavestili pomen razvijanja kompetenc študentov za kritično podajanje in sprejemanje povratnih informacij na svoj izdelek kot tudi na izdelek kolega,
 • pokazali interes za razvoj inovativnih pedagoških pristopov pri visokošolskem poučevanju,
 • znali načrtovati pedagoški proces z uporabo medvrstniškega preverjanja in ocenjevanja znanja ter pri tem samostojno uporabiti aplikacijo Delavnica v spletnem učnem okolju UM eŠtudij.

izvajalec

Doc. dddr. Joca Zurc je visokošolska učiteljica na Oddelku za pedagogiko na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Njeno pedagoško in raziskovalno delo se osredotoča na metodologijo kvantitativnega, kvalitativnega in integriranega raziskovanja, promocijo zdravja ter pedagoške vidike kineziologije. Pod okriljem Centra za podporo poučevanju UM in RCUM je uspešno opravila več kot 10 izobraževanj s področja uporabe spletne učilnice Moodle ter je aktivna članica Pedagoške mreže UM. O svojih pedagoških izkušnjah je doslej predavala kolegicam in kolegom v okviru projektov Didakt.UM, Digitalna UL in INOVUP, MoodleMoot ter Pedagoške mreže UM.

opombe

 • Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.
 • Udeleženci potrebujejo svoj računalnik z dostopom do interneta. Električno napajanje bo zagotovljeno.
 • Za dodatne informacije se lahko obrnete na Oddelek za izobraževanje in študij UM: Maruša Fabčič (marusa.fabcic@um.si), Katja Breznik, (katja.breznik@um.si)
 • Videoposnetek delavnice ne bo na voljo. 
 • Dogodek je organiziran v okviru Pedagoške mreže UM.
 • Potrdilo o udeležbi bo na voljo v e-portfelju.

1603
0
0