Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Vodenje diskusije s pomočjo zastavljanja vprašanj v sklopu visokošolske pedagogike

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik (Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem)

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik (Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem)

 • trajanje

  90 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Čeprav je zastavljanje vprašanj tekom pedagoškega procesa zaželeno, pa samo po sebi ne spodbuja zmeraj miselnih procesov na višji spoznavni ravni. Vprašanja, ki jih zastavljamo, so namreč lahko neustrezna, in sicer tako po svoji strukturi kot po načinu zastavitve. Namesto da bi z njimi učence dejansko aktivirali, jih lahko celo pasiviziramo in s tem dosežemo nasproten učinek od načrtovanega. Samorefleksija učiteljev in učiteljic pri spraševanju je zato ključnega pomena in prvi korak k izboljšanju kakovosti pedagoškega procesa. Dogodek, ki bo potekal v obliki praktične delavnice, bo tako podal nekaj osnovnih načel kakovostnega spraševanja, vezanih na pedagoško teorijo in tudi na hermenevtično filozofijo Hansa-Georga Gadamerja, v sklopu katere cilj spraševanja ni dobiti odgovor, pač pa sprožiti novo vprašanje.
 • točke

  0,2

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 23.06.2022

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 20.06.2022

 • Prostor: MS Teams

 • Naslov:

 • 10 prostih mest od 35

vsebina

 • Spraševanje v pedagoškem procesu.
 • Hermenevtična filozofija Hans-Georg Gadamerja.
 • Osnovna načela kakovostnega spraševanja.

cilji

 • Samorefleksija v sklopu profesionalnega pedagoškega razvoja.
 • Ustrezno načrtovanje in vodenje diskusije.
 • Razviti osnovne veščine učinkovitega zastavljanja vprašanj v sklopu pedagoškega procesa.

izvajalec

Dr. Grušovnik je izredni profesor ter višji znanstveni sodelavec na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Ukvarja se z etiko in filozofijo vzgoje in izobraževanja. V slovenskem jeziku je spisal sedem knjig. Med njegovimi vidnejšimi nagradami je Prometej znanosti. Bil je tudi Fulbrightov štipendist na Univerzi Nove Mehike v ZDA in gostujoči predavatelj na Univerzi v Oslu. Med leti 2018-2020 je bil predsednik Slovenskega filozofskega društva. Trenutno je prodekan za mednarodno sodelovanje in umetnost na matični fakulteti ter predstojnik Centra za umetnost.

opombe

 • Za dodatne informacije se lahko obrnete na Oddelek za izobraževanje in študij UM (dr. Miro Puhek, miro.puhek@um.si).
 • Prijavljeni udeleženci prejmejo povezavo do srečanja na svoj e-naslov najkasneje dan pred dogodkom.
 • Na zahtevo prijavljenih bomo po dogodku zagotovili transkript (prepis) posnetka (dostopnost@um.si).
 • Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.
1528
0
0