Vpis

Portal za usposabljanje kadrov

Skip Navigation Linksusposabljanje2

 PoUK - PrijavaPodrobnosti

 • naslov

  Pedagoška mreža UM: Načrtovanje obrnjenega poučevanja – delavnica na osnovnem nivoju

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Robert Repnik

 • izvajalec

  izr. prof. dr. Robert Repnik

 • trajanje

  120 minut

 • predavanje

  delavnica

  konferenca

  seminar

  tečaj

  RCUM
  izobraževanje

  Raznolikost ter primerna izbira načinov poučevanja je poleg vsebinske aktualizacije nenehna skrb visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Zanimiva možnost je obrnjeno poučevanje, katerega prepoznavnost se v zadnjem času krepi. Osrednja ideja delavnice je, da bi vsak posamezen udeleženec za poljubno izbrano temo iz svojega področja poučevanja pripravil načrt izvedbe enote pedagoškega procesa z rabo obrnjenega poučevanja na osnovnem nivoju po usmeritvah in napotkih izvajalca delavnice.
 • točke

  0,2

 • namenjeno

  zaposlenimštudentomzaposlenim in študentom + zunanjim udeležencem

 • Datum: 19.05.2022

 • Ura: 10:00

 • Rok prijave: 17.05.2022

 • Prostor: Dvorana Borisa Podrecce

 • Naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15

 • 10 prostih mest od 30

vsebina

Udeleženci bodo uvodoma seznanjeni z namenom, cilji in osnovnim teoretičnim ozadjem pedagoškega pristopa, imenovanega obrnjeno poučevanje (angl. flipped learning), ki ga ne gre zamenjevati z obrnjeno učilnico. Sledila bo pojasnitev samostojne naloge – za lastno področje poučevanja bo vsak udeleženec pripravil konkreten načrt izvedbe vsebinsko zaokrožene enote pedagoškega procesa z rabo omenjenega pristopa. Izvajalec bo v času priprave nudil individualno podporo in povratne informacije vsakemu posamezniku. Sledile bodo predstavitve opravljenega dela, diskusija o primerih, konstruktivni komentarji ter predlogi za morebitne izboljšave in nadgradnje. Zaradi zagotavljanja sproščene komunikacije na delavnici snemanja ne bo.

cilji

Tako visokošolski učitelji kot visokošolski sodelavci bodo pridobili informacije o namenu in predloge o načinu uvajanja obrnjenega poučevanja v univerzitetni pedagoški proces na osnovnem nivoju. Izvedba delavnice bo vključevala vse ravni Bloomove taksonomije.

izvajalec

Izr. prof. dr. Robert Repnik je zaposlen na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Oddelek za fiziko. Je prodekan, ukvarja se z raziskavami fizike tekočih kristalov in raziskavami v izobraževanju fizike, astronomije in naravoslovja. Poleg predmetov s področja fizike poučuje ali je poučeval didaktične predmete na predšolski vzgoji, razrednem pouku, naravoslovju, izobraževalnem študiju fizike, usposabljanjih osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev ter v okviru pedagoško-andragoških izobraževanj. Je član Pedagoške mreže UM.

opombe

Navodilo izvajalca: 
Udeleženci naj imajo dostop do vsebine izbranega študijskega predmeta (na primer učnega načrta) in po potrebi druge koristne literature in virov v povezavi z vsebino, za katero bodo pripravili načrt izvedbe vsebinsko zaokrožene enote pedagoškega procesa z rabo obrnjenega poučevanja med delavnico. Priporoča se, da udeleženci prinesejo s seboj svoje prenosne računalnike ali tablične računalnike z dostopom do interneta. Električno napajanje bo zagotovljeno.

Druge opombe:
 • Dogodek organizira Oddelek za izobraževanje in študij UM. Za več informacij kontaktirajte Natalijo Špur (natalija.spur@um.si; 02 23 55 340).
 • Udeleženci potrebujejo računalnik z dostopom do interneta.
 • Udeležba na dogodku je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ovrednotena z 0,2 točke.
 • Izvajalec dogodka ne dovoli snemanja in objave videa, avdia in transkripta (prepisa) dogodka.
1517
0
0